Asociación Mineiros Touro-O Pino

Un lustro do “Requirimento sobre a xestión das augas na explotación da mina” de Touro

Un lustro do “Requirimento sobre a xestión das augas na explotación da mina” de Touro

O 30 de xullo de 2018, fai hoxe 5 anos enviouse esta comunicación á empresa propietaria da mina de Touro. “ A Xefatura territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria realizou unha inspección da concesión de explotación “San Rafael, 2946”, o 11/07/2018. Como consecuencia dela remitiulle o requirimento. “Debe…

31/07/2023