Redacció

Demanen la substitució del glifosat i altres pesticides per mètodes no contaminants

Demanen la substitució del glifosat i altres pesticides per mètodes no contaminants

L’ús d’aquestos plaguicides de síntesi química pot plantejar riscos molt seriosos per a la salut i el medi ambient, tal com ho demostren diferents estudis científics. El glifosat és un herbicida total no selectiu que s’empra per a matar herbes i arbustos, s’infiltra al sòl, és molt soluble en l’aigua…

13/09/2016