Galicia

Continúan as mobilizacións para esixir melloras salariais en Abanca

Continúan as mobilizacións para esixir melloras salariais en Abanca

Desde o ano 2013, o persoal viu suspendidas as súas achegas no sistema de previsión —que se reduciron ata un 20 %—, así como a suspensión de 2013 a 2015 da retribución variable, a suspensión da devindicación de trienios, a suspensión da parte variable do complemento convenio de 2013 a…

13/01/2023