Galicia

Os datos da EPA confirman unha baixada da ocupación, especialmente no sector público

Os datos da EPA confirman unha baixada da ocupación, especialmente no sector público

Os datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA) referentes ao primeiro trimestre do ano amosan unha evolución preocupante do mercado de traballo en Galiza, cun incremento da poboación parada do 14,5% e unha baixada da ocupación do 0,7%, especialmente no sector público. Ao mesmo tempo, rexistrouse un importante aumento dos…

29/04/2024