Redacción •  Galicia •  14/05/2022

Esixen ao PSOE que respecte o espírito da proposición de Lei do Fondo das Vítimas do Amianto

  • CCOO, FEDAVICA e UGT demandamos ao Goberno, e especialmente a José Luis Escrivá, un cambio de rumbo nas políticas de compensación ás vítimas deste axente canceríxeno que os diferentes Gobernos de España permitiron seguir utilizando durante décadas aínda a propósito dos seus efectos letais.
Esixen ao PSOE que respecte o espírito da proposición de Lei do Fondo das Vítimas do Amianto

CCOO, FEDAVICA e UGT esixen ao PSOE que se respecte o espírito da proposición de Lei do Fondo das Vítimas do Amianto

As emendas presentadas polo Grupo Parlamentario Socialista non respectan o espírito da proposición de Lei presentada polo Parlamento Vasco e poñen en perigo o acceso das persoas enfermas por este axente canceríxeno a unhas indemnizacións dignas.

A tramitación da proposición de Lei para a creación dun fondo de compensación das vítimas do amianto comezou a súa tramitación na Comisión Parlamentaria do Congreso dos Deputados coa primeira reunión do seu relatorio o pasado mércores 11 de maio. Nesta reunión fixouse un calendario que arrinca a próxima semana coa discusión das emendas expostas polos diferentes grupos parlamentarios.

As informacións das que dispoñemos, indican que o Grupo Parlamentario Socialista persiste na súa intención de que o Fondo se converta nun organismo do Instituto de Maiores e Servizos Sociais (IMSERSO) dependente do Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 e, o que é máis grave, de limitar o seu financiamento exclusivamente a partidas previstas nos Orzamentos Xerais do Estado e a fondos obtidos a través da subrogación do dereito a litigar por parte das persoas afectadas.

Non respectan o espírito da proposición de Lei do Parlamento Vasco

A xuízo destas organizacións, estas condicións impostas por José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, non respectan o espírito da proposición de Lei remitida polo Parlamento vasco ás Cortes Españolas, que configura un organismo dependente do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións e que complementa o seu financiamento con fondos provenientes da Seguridade Social. Este modelo está inspirado no Fondo de Indemnización das Vítimas do Amianto ( FIVA) existente en Francia desde fai máis de vinte anos, e que se viu replicado noutros estados da UE como Bélxica.

O modelo de Fondo de Indemnización francés, vinculado tanto orgánica como financeiramente á Seguridade Social, garante a súa continuidade ao longo dos anos sen quedar ao azar das negociacións anuais dos Orzamentos Xerais e que as súas indemnizacións alcancen á inmensa maioría das persoas afectadas e cunhas contías que resarcen a inxustiza social ás que se viron sometidas. De tramitarse nas condicións que propón o ministro Escrivá, o Fondo converteríase nunha ferramenta inútil para solucionar o problema para o que foi creado, xa que as vítimas veríanse obrigadas de novo a recorrer á vía xudicial para obter unhas indemnizacións dignas.

Cambio de rumbo

Desde CCOO, FEDAVICA e UGT demandamos ao Goberno, e especialmente a José Luis Escrivá, un cambio de rumbo nas políticas de compensación ás vítimas deste axente canceríxeno que os diferentes Gobernos de España permitiron seguir utilizando durante décadas aínda a propósito dos seus efectos letais.

Así mesmo, esiximos ao Grupo Parlamentario Socialista que se reúna coas asociacións de vítimas e sindicatos para pactar os contidos das emendas que garantan unhas indemnizacións dignas e que non traizoen as expectativas depositadas polas persoas enfermas polo amianto e as súas familias.

Asociacións de vítimas e sindicatos advirten que no caso de que non se produzan avances na negociación, convocarán mobilizacións.


amianto /  Sindicalismo /