Redacció •  Catalunya •  21/10/2020

L’oposició exigeix al govern d’Albiol que rectifiqui en l’acomiadament del gerent del Consorci Badalona Sud

Els grups de l’oposició denuncien en un comunicat que s’ha donat per finalitzat el contracte del Sr. Ramón Sanahuja i Vélez, com a gerent del Consorci Badalona Sud, sense cap alternativa ni avís en un termini prudencial, deixant el Consorci en una situació d’extrema feblesa.

L’oposició exigeix al govern d’Albiol que rectifiqui en l’acomiadament del gerent del Consorci Badalona Sud

Ahir amb data 20/10/2020 el Consorci de Badalona Sud comunicava, que la durada estipulada a l’acord de nomenament provisional de gerent del Sr. Ramón Sanahuja i Vélez de data 30/01/2020, i al contracte individual d’alta direcció de data 03/02/2020 havia arribat a la seva finalització, una vegada transcorreguts els sis mesos de la seva durada, ampliats en els terminis corresponents a la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia del COVID-19.

El comunicat de l’ajuntament agraeix els serveis prestats pel Sr. Ramón Sanahuja i Vélez com a gerent del Consorci Badalona Sud i expressa les raons de la no renovació del contracte. L’objectiu que s’hi esmenta, és d’evitar traves burocràtiques per al pagament de les nòmines dels treballadors. Això seria degut als problemes que causaria que el fins ara gerent es mantingués al capdavant del consorci.

Tots els grups de l’oposició coincideixen que els problemes burocràtics es resoldrien mantenint a Sanahuja al càrrec. S’han mostrat desconcertats davant l’anunci d’ahir a la nit i han pogut confirmar que es tracta d’una decisió presa d’esquenes a la Generalitat de Catalunya. Sospiten de que es tracta d’una decisió política del govern d’abandonament del consorci de Badalona sud.

Segons comuniquen consorci Badalona Sud es troba en un estat d’abandonament i extrema feblesa, i el govern municipal no havia advertit l’extinció del contracte del seu gerent. Davant aquesta situació els grups de l’oposició exigeixen una rectificació al govern d’Albiol. Demanen que es torni a contractar a Ramón Sanahuja i Velez tenint en compte el perfil professional i el treball directiu realitzat durant aquest temps. També posen èmfasi en la situació de deixadesa del consorci i demanen que es mantinguin els llocs de feina dels seus treballadors.

Badalona, 21 d’octubre de 2020.

COMUNICAT

Els grups de l’oposició denunciem que s’ha donat per finalitzat inesperadament el contracte del Sr. Ramón Sanahuja i Vélez, com a gerent del Consorci Badalona Sud, sense cap alternativa ni avís en un termini prudencial, deixant el Consorci en una situació d’extrema feblesa. Això ha passat malgrat que a la Comissió Executiva celebrada el passat 14 d’octubre on es va aprovar convocar la plaça definitiva de gerència, s’havia explicitat la necessitat que la gerència provisional es mantingués. 

El Consorci Badalona Sud és un ens participat per les dues administracions públiques, Ajuntament de Badalona i Generalitat de Catalunya, que desenvolupa una tasca imprescindible en una de les zones més pobres de la ciutat, treballant per combatre les desigualtats i dignificar la vida de totes les veïnes i veïns en pro de la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

Ahir amb data 20/10/2020 el Consorci de Badalona Sud comunicava, que la durada estipulada a l’acord de nomenament provisional de gerent del Sr. Ramón Sanahuja i Vélez de data 30/01/2020, i al contracte individual d’alta direcció de data 03/02/2020 havia arribat a la seva finalització, una vegada transcorreguts els sis mesos de la seva durada, ampliats en els terminis corresponents a la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia del COVID-19.

Ens consta, a més, que la decisió del govern de Badalona es va prendre  sense el coneixement o avís a l’altra administració implicada, la Generalitat de Catalunya i més específicament, la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies.

El comunicat agraeix els serveis prestats pel Sr. Ramón Sanahuja i Vélez com a gerent del Consorci Badalona Sud, i manifesta que la no renovació del contracte persegueix evitar el reparament obstatiu al pagament de la nòmina dels treballadors del Consorci Badalona Sud anunciat per la intervenció municipal si aquest treballador continuava prestant serveis en els propers dies sense cobertura contractual.

Davant aquesta situació que torna a posar el Consorci i la seva tasca en una greu situació de vulnerabilitat, els grups de l’oposició exigim al govern del Partit Popular

  • Que el govern local aclareixi com ha pogut prendre aquesta decisió de deixar el Consorci sense gerència, sense haver estat consensuada amb la Generalitat atès que a la Comissió Executiva del 14 d’octubre no es va informar d’aquesta decisió sinó que es va expressar la necessita de tot el contrari: que el gerent provisional continués desenvolupant la seva tasa mentre durés el procés de selecció definitiu.  

  • Que vista  la situació de vulnerabilitat a la que el govern local està abocant el Consorci Badalona Sud, aclareixi quin projecte de futur planteja per aquest ens que desenvolupa una tasca imprescindible en una de les zones més pobres de la ciutat, treballant per combatre les desigualtats i dignificar la vida de totes les veïnes i veïns en pro de la cohesió social i la igualtat d’oportunitats

  • Que el govern tingui en compte que el perfil professional i el treball directiu realitzat  durant aquest temps pel Sr. Ramón Sanahuja i Vélez és imprescindible per seguir mantenint el funcionament del Consorci, els seus programes i tota la tasca que desenvolupa.

  • Que es torni a contractar al Sr. Ramón Sanahuja i Vélez com a gerent del Consorci Badalona Sud fins al nomenament definitiu del nou gerent per tal que aquest Consorci continuï treballant per la integració social i la qualitat de vida de les persones. Que torni a ser admès immediatament, i el reparament obstatiu al pagament de la nòmina dels treballadors del Consorci Badalona Sud resti sense efectes.

Els grups de l’oposició lamentem que el govern del Partit Popular no hagi alertat sobre la gravetat de la situació, i hagi donat per finalitzada la tasca de Ramón Sanahuja i Vélez durant el dia d’ahir, posant en perill la continuïtat del Consorci Badalona Sud. 

A Badalona, 21 d’octubre de 2020.


Badalona En Comú Podem /