Redacción •  País Valencià •  30/03/2022

Plataforma Indignats amb RENFE: «Més de dos mesos després de la posada en marxa de la iniciativa Centinela Cercanias»

  • Dia 7 d’abril Concentració a Camporrobles per a demanar la reobertura de la línia Utiel-Conca i per a incorporar Camporrobles a la línia C3.
  • Dia 9 d’abril a l’Estació del Nord de València Concentració a les 11:30 convocada per la Coordinadora Estatal per un Ferrocarril públic, social i sostenible de la que tots els col·lectius que signen aquest escrit formem part.
Plataforma Indignats amb RENFE: «Més de dos mesos després de la posada en marxa de la iniciativa Centinela Cercanias»

El dia 21 de gener el Ministeri de Transports va posar en marxa la Iniciativa “Centinela Cercanías” amb la intenció de donar solució al deteriorament del servei de Rodalia i Mitja Distància, que ofereixen Renfe i Adif, i que els usuaris anem denunciant des de fa més de quatre anys a través d’Indignats amb Renfe, Usuaris del tren valencià, Trens dignes del Maestrat i Plataforma en defensa del ferrocarril de la CGT.

Han passat més de dos mesos i, a hores d’ara, el panorama és el següent:

– No s’han recuperat les freqüències d’abans del 9 de desembre. De moment, la disminució de freqüències ha estat la solució per a disminuir el número de cancel·lacions.

– El dilluns 28 de març Renfe/Adif han modificat els horaris de varies línies. Per tal de disminuir la falta de puntualitat la solució ha estat allargar els temps dels viatges sense modificar les freqüències. Amb aquesta mesura Renfe/Adif no recupera la confiança perquè més usuaris decidisquen fer servir el tren.

– El 31 de març s’acaba la reducció del preu dels abonaments en un 35% sense que el servei haja millorat. Proposem al Ministeri que copie la mesura que s’ha implantat a Alemanya per als tres mesos vinents amb la qual s’oferiran bitllets a 9€ per al transport de Rodalia.

– El disseny d’horaris que s’ha fet ofereix una disminució de freqüències, també a hores punta. D’aquesta manera, davant de la possibilitat d’arribar ¾ d’hora abans al lloc de treball o d’estudi o d’arribar tard, molts usuaris continuaran fent servir el cotxe particular per a fer els seus desplaçaments, així continuarà augmentant l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i, per altra banda, dedicant muntonades de diners a omplir els depòsits dels vehicles privats. Entre setmana hi ha franges horàries en les quals la freqüència és de cada 40 o 60 minuts. Al llarg del cap de setmana l’oferta empitjora, sent així que la gent continua desplaçant-se, aquesta vegada per oci, però també per motius de treball. Sembla que els que organitzen els horaris no tenen en consideració els motius que ens mouen a fer ús del tren: laborals, estudis, tràmits administratius, mèdics i també oci.

– A hores punta s’està incomplint el compromís pres a partir del 9 de desembre de posar dobles unitats a hores punta per a compensar la reducció de freqüències. La conseqüència és que els trens van de gom a gom.

– Per tal de millorarla informació als usuaris han decidit fer servir la xarxa social Twitter per a comunicar les incidències que puguen haver-hi al servei enviant piulets de manera individual. Amb aquesta mesura no tenen en compte que ni tots els usuaris del tren estan en aquesta xarxa ni tampoc han de veure’s obligats a estar-ho. Renfe/Adif ha de disposar de mitjans públics per a informar de manera puntual del funcionament del servei i de les incidències que puguen haver-hi. A hores d’ara les apps de Renfe i d’Adif ofereixen una informació que no sempre està actualitzada, la qual cosa genera desconfiança als usuaris.

– La incorporació de personal a la plantilla no arriba a cobrir les baixes per jubilacions.

– Les millores que ha incorporat la targeta SUMA sols afecten l’àrea metropolitana de València, quan el territori valencià i les necessitats de transport públic van més enllà. Cal fer extensives aquestes millores a tot el territori. Mentre ho implementen cal que mantinguen la reducció del preu dels
abonaments de Rodalia i Mitja Distància.

– El tancament de línies (València-Conca) i l’abandó d’altres (Xàtiva-Alcoi, línia C3, C4 i C5) contribueïx a fer més grans les desigualtats i la pèrdua del dret a la igualtat d’oportunitats per a la població valenciana que viu lluny de la gran ciutat.

– Renfe/Adif fa propaganda presumint de les tones de CO2 que es deixen d’emetre a l’atmosfera si es fa servir el tren, però no diuen les tones que es podrien deixar d’emetre si s’oferira el servei que la ciutadania està demandant, si es milloraren totes les línies, si no es tancara cap i si s’ampliara la longitud i l’electrificació de línies de Rodalia i Mitja Distància al llarg del territori.

NO AL TANCAMENT DE LÍNIES.
MÉS INVERSIONS EN RODALIA I MITJA DISTÀNCIA.
MÉS PERSONAL.
MÉS FREQÜÈNCIES.
MÉS TREN.


RENFE /