Redacció •  Catalunya •  27/07/2020

Badalona En Comú Podem proposa un acord per a l’aprovació del Pla Director Urbanístic de les 3 Xemeneies

  • El grup municipal BECP defensa un mínim del 40% d’activitat econòmica per aportar riquesa i treball de qualitat a Badalona, mantenint el 40% d’habitatge protegit.
  • També proposa l’estalvi de 19 milions d’euros en el trasllat de la subestació elèctrica d’Endesa, així com l’aprovació del projecte “HUB Internacional de Coneixement pel Desenvolupament Sostenible i la Pau”.
  • Les propostes de BECP sobre el Front Litoral - Tres Xemeneies són proposades als grups polítics per consensuar un informe polític conjunt a Badalona.
Badalona En Comú Podem proposa un acord per a l’aprovació del Pla Director Urbanístic de les 3 Xemeneies

Badalona En Comú Podem (BECP) presenta avui a tots els grups polítics una proposta per modificar el dictamen sobre l’aprovació del Pla Director Urbanístic (PDU) d’ordenació i delimitació del Front Litoral – Tres Xemeneies, que es porta a aprovació aquest dimarts 28 de juliol al Ple Municipal, per acceptar el projecte de la Generalitat.

En Comú Podem defensa que aquest projecte ha de tirar endavant amb els objectius que s’havien marcat el 2017, on l’activitat econòmica ha de ser prioritària, i per tant, no pot ser inferior al 40%, mantenint el mínim del 40% d’habitatge protegit.

A més, En Comú Podem proposa l’estalvi de 19 milions d’euros en el trasllat de la subestació elèctrica d’Endesa, ja que en el projecte que presenta la Generalitat els costos no els assumeix l’empresa propietària. Això implicaria una reducció del sostre edificat, i alhora garantiria el 40% d’activitat econòmica, tant necessària al Besòs.

Segons la Presidenta del grup municipal BECP, Aïda Llauradó, “Aquest PDU ha de suposar una nova manera de fer urbanisme, i ha de ser una oportunitat per desenvolupar de manera sostenible una zona degradada, amb un potencial econòmic i social importantíssim per Badalona, la comarca i tot el país.”. Segons Llauradó, “l’aprovació inicial no pot estar subordinada a les exigències dels grans propietaris ni l’especulació urbanística. La operació ha de ser equilibrada per garantir el bé comú”.

D’altra banda, BECP defensa que paral·lelament al projecte urbanístic s’ha d’impulsar el projecte funcional “HUB Internacional de Coneixement pel Desenvolupament Sostenible i la Pau”, que suposaria un impuls de gegant en un espai tant emblemàtic com les Tres Xemeneies, liderant internacionalment els reptes vinculats al canvi climàtic, l’energia i la resolució pacífica de conflictes; i aportant oportunitats al territori amb una potent oferta de Formació i Qualificació Professionals.

Entre les propostes d’En Comú Podem, també hi ha el trasllat de demandes de ciutat a la Generalitat, com a part imprescindible pel bon desenvolupament de tot el sector del PDU i el seu entorn. Aquestes propostes es basen en l’ús de la CACI com a centre referència del HUB internacional; desenvolupar el conjunt del PDU que afecta al territori proper a les 3 xemeneies; allargar el tramvia; invertir en el trasllat del col·lector de Llevant; el compromís de la descontaminació del litoral badaloní i la reconstrucció del front marítim; així com una construcció modèlica en la reducció d’emissions i petjada ecològica al nou barri que es desenvoluparà a la zona.

Així doncs, segons la Presidenta del grup municipal BECP, en el dictamen del Ple de demà, no es tracta d’acceptar acríticament el projecte que presenta la Generalitat, sinó que els partits polítics han de defensar amb ambició els interessos de Badalona, que històricament ha patit endarreriments en inversions i una manca de projectes ambiciosos de país. Segons Llauradó, “Podem aprovar un projecte ambiciós i realista si no caiem en el dictat dels grans propietaris que intenten especular amb el territori”.

Amb tot, En Comú Podem espera poder arribar a un acord de consens amb tots els grups polítics de l’Ajuntament de Badalona pel nou PDU de les 3 Xemeneies.


Badalona En Comú /