Redacción •  Catalunya •  24/02/2018

El ple de Barcelona exigeix al Govern de l’Estat protegir els drets dels llogaters reformant urgentment la Llei d’Arrendaments Urbans

La proposició de declaració institucional presentada pel grup municipal de Barcelona En Comú ha sigut aprovada amb els vots de CUP, ERC i PDeCat, l’abstenció de PSC, C’s i el regidor no adscrit, i el vot en contra del PP.

El ple de Barcelona exigeix al Govern de l’Estat protegir els drets dels llogaters reformant urgentment la Llei d’Arrendaments Urbans

El ple de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat avui una proposició amb contingut de declaració institucional on s’exigeix a l’Estat espanyol impulsar una reforma legal urgent de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) per protegir els drets de llogaters i llogateres. Aquesta proposició, impulsada pel grup municipal de Barcelona En Comú, ha comptat amb el suport de CUP, ERC i PDeCat. PSC, C’s i el regidor no adscrit Gerard Ardanuy s’han abstingut; i el PP ha votat en contra.

Per a Barcelona En Comú, aquesta reforma de la LAU implica allargar la durada dels contractes dels tres anys actuals a un mínim de cinc, tal com establia aquesta llei abans de la reforma de 2013. Així mateix, es considera necessari establir una limitació de l’augment dels preus entre contracte i contracte que impedeixi lloguers abusius.

Per tal d’aplicar aquesta reforma es recullin, per exemple, aquestes propostes:

  · La declaració d’àrees de mercat tensat tant a Barcelona com a altres municipis que ho sol·licitin.

   · Que el sistema de contenció de lloguers vingui determinat per un indicador que estableixi preus de referència en funció de variables: renda familiar disponible, superfície del pis, estat de conservació, any de construcció, qualificació energètica, característiques de la zona o accés a serveis públics i privats.

Si l’Estat no està disposat a reformar la Llei d’Arrendaments Urbans en el sentit esmentat, Barcelona En Comú demana que atorgui les competències en matèria de lloguer a les comunitats autònomes i als grans municipis que ho sol·licitin.

Barcelona és la ciutat de l’estat espanyol amb més quantitat d’habitatge de lloguer, al voltant d’un 31% i, per tant, la ciutat on la pujada de preus té un major impacte. A més, ha estat la primera ciutat de l’Estat en patir una forta pujada dels lloguers, al voltant d’un 30% des de 2014, segons dades de la Generalitat de Catalunya. Encara que la pujada de preus va començar a Barcelona, ja s’ha estès a altres ciutats de l’àrea metropolitana i ha arribat a les grans ciutats del país.

Des de Barcelona En Comú es considera que l’estabilitat del lloguer és un factor clau per l’arrelament als barris, la creació de llocs de treball i l’atracció de talent.

El Govern central és qui té la competència en la legislació de lloguers. La reforma de la Llei d’Arrendaments Urbans, impulsada pel PP en 2013, va escurçar la durada dels contractes i permet pujades indiscriminades en el preu del lloguer cada tres anys. El sobreesforç econòmic per pagar les despeses de l’habitatge es concentra especialment en les famílies llogateres amb rendes més baixes.

Altres ciutats europees disposen de normatives orientades a impedir pujades indiscriminades en el preu dels lloguers. Són en els mercats de lloguer més dinàmics, com ara l’alemany, que tenen una durada dels contractes major.


alquiler /  Barcelona /  vivienda /