CGT Catalunya •  Catalunya •  13/02/2018

La CGT presenta preavís de Vaga General de 24h pel proper 8 de març

Aquest matí, i en coordinació amb la petició que ha fet el moviment feminista, la CGT ha formalitzat preavís de vaga general de 24 hores per a tot l’estat espanyol i tots els sectors laborals durant la jornada del 8 de març, dia de la dona treballadora.

La CGT presenta preavís de Vaga General de 24h pel proper 8 de març

Aquest preavís s’ha presentat davant del Ministerio de Empleo i està basat, entre altres, pels següents motius:

1. Acabar amb la desigualtat en l’àmbit laboral, econòmic i social de les dones respecte dels homes

2. Posar fi a la desigualtat constatada de la divisió sexual del treball en aquest sistema capitalista i patriarcal

3. La retirada de les polítiques, lleis i actuacions del capital que comporten la discriminació i desigual oportunitat en l’accés a l’ocupació i promoció professional de les dones i el foment de mesures efectives per a la disminució de la major taxa d’atur femenina.

4. L’adopció de mesures concretes i immediates que acabin amb la escletxa salarial (de més del 25%) i la desigualtat en les pensions.

5. Modificar els estereotips de gènere i la persistència dels valors masculins en les estructures de les organitzacions.

6. Control sobre les implantacions dels Plans d’Igualtat a les empreses.

7. L’eradicació del persistent assetjament sexual laboral, la precarietat laboral, temporalitat i l’alta taxa de contractes amb jornades parcials que pateixen les dones.

8. L’establiment de polítiques laborals socials i econòmiques que facin efectives la conciliació real de la vida familiar laboral i personal, així com la coresponsabilitat en les cures.

9. Consideració de les tasques de cures com a treball amb dret a remuneració i dret a les prestacions contributives independents.

10. L’equiparació efectiva i real de les Empleades de la Llar al règim general.

11. L’exigència al govern de mesures concretes i efectives contra les violències masclistes.

12. La igualtat material efectiva de les dones migrants i refugiades.

Aquesta vaga és contra la doble discriminació de ser dona i de classe treballadora, totes les treballadores i treballadors estan convocats a secundar-la, però el paper protagonista de tot el dia és, i ha de ser, de les dones. Els homes han d’assumir les tasques de cures que suposa el treball no remunerat i assumit històricament per les dones com la normalitat social que imposa el patriarcat, així com assumir els serveis mínims obligatoris.

Des de la CGT confederal es fa una crida a seguir la vaga de 24 hores i participar activament en les diferents accions i manifestacions unitàries que estem coordinant amb el moviment feminista.

Visca la lluita feminista!

Visca la classe treballadora!


CGT Catalunya /