Redacción •  Catalunya •  11/01/2017

La CUP-CC dóna suport a les mobilitzacions i vagues en defensa de l’escola pública

La CUP-CC ha defensat durant tota la legislatura la centralitat de la lluita per fer efectiu el dret a l'autodeterminació, obrir d'un procés constituent, i la necessitat d'aplicar unes polítiques de rescat social que reverteixin privatitzacions i retallades. Aquestes són també les tres claus d'una conjuntura marcada pel debat de pressupostos i la ruptura democràtica amb l'estat espanyol.

L’educació és una qüestió central en la nova República que volem construir, i veiem el debat en relació al que hauria de ser el darrer pressupost de l’autonomia una oportunitat per a revertir retallades i millorar les condicions de vida de la població. Cal donar des d’ara mateix senyals i compromisos del nou país que volem construir: l’educació com a pilar central, l’equitat, la inclusió i la igualtat d’oportunitats mitjançant un sistema d’ensenyament públic gratuït i universal.
 
Les propostes i reivindicacions de la CUP-CC, que han volgut fer-se ressò dels plantejaments de la Comunitat Educativa, han tingut una escassa acceptació per part de Junts pel Sí i el Govern en els debats previs a l’aprovació de la tramitació parlamentària del projecte de Pressupost 2017.
 
Malgrat tot, la CUP-CC en va acceptar la tramitació per quatre motius:
 • portar el debat a la ciutadania i a la Comunitat Educativa i facilitar la seva incidència en el Pressupost 2017
 • facilitar l’ampliació del debat polític al conjunt de les forces parlamentàries en un tema central pel País
 • aportar les seves esmenes i propostes que apropin el Pressupost 2017 a les demandes de la Comunitat Educativa
 • i situar el debat pressupostari en el marc més ampli de la ruptura independentista.
Considerem que les reivindicacions i propostes de la Comunitat Educativa, són raonables, de sentit comú i de mínims, de cara a revertir el cicle de retallades, dignificar l’educació pública, contribuir a l’equitat, la inclusió i la igualtat d’oportunitats, i a posar les primeres pedres de la nova escola republicana. Aquestes reivindicacions són socialment  majoritàries. La CUP-CC es fa ressò de l’opinió i l’opció majoritàries de la ciutadania catalana en matèria educativa.
 
Avui, encara hi ha distància entre el Pressupost proposat pel Govern i les propostes de la Comunitat Educativa, i, per tant, és legítima i necessària la mobilització social, per tal d’assolir el diàleg i la concertació escaients entre el Govern i els agents socials de la Comunitat Educativa. La CUP-CC dóna suport a aquestes mobilitzacions i en trasllada les propostes al debat pressupostari en el Parlament mitjançant les seves esmenes al Pressupost presentat pel Govern.
 
Les principals qüestions sobre les quals vol fer èmfasi la CUP-CC i que justifiquen la crida a la mobilització i la participació de tota la comunitat educativa en les vagues del proper 18 de gener i del 9 de febrer són les següents:
 1. La necessitat de potenciar l’escola pública en relació a la concertada, lligada a la necessitat de revertir les externalitzacions: denunciem els concerts amb escoles elitistes i segregadores, i aprofitem per denunciar també el procés de segregació en la Universitat que també cal revertir.
   
 2. En relació a la qualitat educativa, l’equitat i la igualtat d’oportunitats, posem l’accent en la necessitat de millorar les ràtios i reduir els desdoblaments, revertir la segregació, millorar la inclusió i l’atenció a la diversitat.
   
 3. Sobre els drets i les condicions laborals de les treballadores de l’ensenyament públic: cal incrementar el professorat, ajustar les hores lectives, garantir substitucions i revertir les externalitzacions.
   
 4. I en el terreny de les inversions, cal garantir la dotació necessària en l’ensenyament secundari i revertir centres de primària en barracons.
Per tots aquests motius, i sempre amb l’objectiu de reforçar l’aposta pel referèndum, el procés constituent i la necessitat d’un rescat social, la CUP-CC vol anunciar el seu ple suport a les mobilitzacions i vagues sindicals i de la comunitat educativa en defensa de l’escola pública, a propòsit del debat de pressupostos 2017.

CUP /