Redacción •  Actualidad •  15/11/2019

La colectiva Trabajadoras No Domesticadas acude al Parlamento Vasco para pedir la abolición del trabajo interno

Josefina Roco Sanfilippo, coordinadora del área de economía feminista de la Fundación Mundubat, y Liz Quintana, procuradora y defensora de trabajadoras de hogar, ambas integrantes de la colectiva Trabajadoras No Domesticadas, intervendrán en el Parlamento Vasco el próximo martes 19 de noviembre a las 15:30.

La colectiva Trabajadoras No Domesticadas acude al Parlamento Vasco para pedir la abolición del trabajo interno

Roco y Quintana presentarán un proceso de trabajo desarrollado con la Fundación Mundubat desde 2016, en el que se ha realizado un diagnóstico sobre la situación de las trabajadoras de hogar y de cuidados y se ha puesto en marcha un plan de acción. Entre otras actividades, se han organizado jornadas internacionales sobre el trabajo de hogar y de cuidados en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca apoyadas por instituciones públicas como el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Araba y el Ayuntamiento de Donostia; en la que han participado más de 350 mujeres.

Durante este proceso, se ha recabado información de primera mano sobre las experiencias de las trabajadoras de hogar y de cuidados en Euskadi. Como resultado, se destacan las elevadas necesidades de cuidados que tiene la población vasca, la deficiente respuesta de las instituciones públicas ante dichas necesidades y, ante ello, la creciente contratación de trabajadoras internas.

“Las condiciones de las trabajadoras internas incumplen derechos, atentan a la salud laboral y perpetúan varios tipos de violencias”, comenta Josefina Roco. “Por eso creemos que el trabajo interno debe desaparecer y que las instituciones públicas deben dar una respuesta a las necesidades de la población.”

La colectiva Trabajadoras No Domesticadas es un grupo de activistas feministas y trabajadoras de hogar y de cuidados de Euskadi que lucha por visibilizar y denunciar las desigualdades que sufren. Uno de sus últimos proyectos es la publicación de la radiorevista transfeminista HIEDRA/HUNTZA, con el que quieren revolucionar los cuidados y dar voz a luchas silenciadas como la suya. El primer número puede leerse aquí.

Euskera;

Etxekotu Gabeko Emakume Langileak taldea Eusko Legebiltzarrera joango da etxe-barneko lanaren abolizioa eskatzera

Josefina Roco Sanfilippo, Mundubat Fundazioko ekonomia feminista alorreko koordinatzailea, eta Liz Quintana, etxeko emakume langileen prokuradore eta defendatzailea, Eusko Legebiltzarrean hitz egingo dute asteartean, azaroak 19, 15:30etan. Etxekotu Gabeko Emakume Langileak taldeko kideak dira biak.
 
Roco eta Quintanak Mundubat Fundazioarekin 2016tik egin duten lan prozesua aurkeztuko dute. Prozesu horretan, etxeko eta zainketetako emakume langileen egoeraren inguruko diagnostiko bat egin dute eta ekintza plan bat jarri dute martxan. Besteak beste, etxeko eta zainketetako lanari buruzko nazioarteko jardunaldiak antolatu dituzte Euskal Autonomi Erkidegoko hiru hiriburuetan, Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Donostiako Udala bezalako erakunde publikoen babesarekin. 350 emakumetik gora parte hartu dute jardunaldi horietan.

Prozesu horretan zehar, lehen eskuko informazioa bildu dute Euskal Autonomi Erkidegoko etxeko eta zainketetako emakume langileen esperientzien inguruan. Emaitza gisa, honako ondorioak atera dituzte: euskal biztaleriak dituen zaintza behar handiak, erakunde publikoek behar horiei ematen dien erantzun urria, eta, horren aurrean, etxe-barneko langileen kontratazioetan eman den igoera.

“Etxe-barneko emakume langileen baldintzek eskubideak urratzen dituzte, lan-osasunaren aurka doaz eta hainbat indarkeria betikotzen dituzte», dio Josefina Rocok. «Horregatik uste dugu etxe-barneko lana desagertu behar dela eta erakunde publikoek biztanleriaren beharrei erantzuna eman behar diela.»

Etxekotu Gabeko Emakume Langileak taldea ekintzaile feministek eta Euskal Autonomi Erkidegoko etxeko eta zainketetako emakume langileek osatzen dute, eta bizi dituzten desberdinkeriak ikusarazi eta salatzeko egiten dute lan. Taldearen azken proiektuetako bat HIEDRA/HUNTZA irratsaio eta aldizkari transfeminista izan da. Hedabide horrekin zaintzak hankaz gora jarri nahi dituzte eta isilarazi nahi diren borrokak mahai gainean jarri. Lehen alea hemen irakur daiteke.

 


feminismo /  Fundación Mundubat /