Redacció •  Catalunya •  30/11/2022

«Maltracte, precarització amb perfil de genere i assetjament moral i laboral al Coliseu barcelonès»

La Direcció de la institució manté un assetjament deliberat i injustificat capa a quatre dones, Fixes Discontínues, del seu departament de Sastreria.

«Maltracte, precarització amb perfil de genere i assetjament moral i laboral al Coliseu barcelonès»

 Aquesta conclusió treu la secció sindical, que tampoc descarta que en la persona d’aquestes treballadores s’estigui produint una persecució sindical. Fa 23 anys que treballen i rebent el menysteniment de l’empresa en el lloc de treball, en la seva condició contractual i són pressionades de manera indigna per la seva condició de mares a dia d’avui.

La pretesa sensibilitat social, tan mediàtica, de la Fundació del GTL resulta una hipocresia de portes en dins de l’emblemàtic teatre barceloní: El tracte que al llarg d’aquests anys es va produint amb les 4 treballadores, dones i mares en precària situació i patint un assetjament moral i laboral continuat al departament de sastreria, al qual pertanyen.

Abandonades a la seva sort durant el confinament, en clara discriminació amb la resta de treballadores, el seu calvari va a pitjor en veure perillar els llocs de treball al qual tenen dret reconegut, en veure la burla que la direcció fa dels compromisos signats des de fa setze anys.

Adjuntem la comunicació interna que s’ha transmès per part de les RLT dels col·lectius tècnics a tota la plantilla

Fulla informativa a la Plantilla


precariedad laboral /