Redacción •  Galicia •  15/08/2021

CC.OO. denuncia a selección «a dedo» de axentes forestais e medioambientais

O sindicato considera que estase a incumplir gravemente os preceptos legais de provisión de postos de traballo na Administración autonómica.

CC.OO. denuncia a selección «a dedo» de axentes forestais e medioambientais

A Consellería do Medio Rural acaba de levar a cabo un proceso de selección de postos, para asignar 15 axentes forestais a Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO), que incumpre os preceptos legais da provisión de postos na Xunta de Galicia.

Tal e como CC.OO. expuxo o 3 de agosto, se deixo fora aos axentes que están na Consellería de Medioambiente, Territorio e Vivenda, deuse un prazo mínimo de 3 días naturais para presentar a documentación e se fai en pleno mes de agosto para dificultar a participación, salvo para quen xa tiña información privilexiada da convocatoria do seudo-proceso,

CC.OO. denuncia a exclusión de parte do colectivo deste seudo-proceso de selección, a imposición dun prazo intencionadamente curto para poder presentar a documentación, e a “ilegalidade” da falta de bases e de baremo de selección.

Despois do atropelo, o día 9 de agosto presentábase ante os medios de comunicación, como lle gusta ao Sr. Conselleiro, as 15 persoas seleccionadas discrecionalmente, sen constitución dunha comisión de selección, sen a aplicación dunhas bases e sen un baremo obxectivo,

Confundir a necesidade dá creación desta unidade, algo que vimos reclamado por parte de CCOO dende hai moitos anos, con facelo discrecionalmente, irregularmente e incumprindo todas as promesas anteriores, e unha falacia, pois a realidade é que agora detráense 15 postos dás tarefas de prevención e extinción polo que ou anuncio queda en «espir a un santo para vestir a outro»

Para CCOO tratase dun gravísimo erro organizativo, por en marcha unha unidade a medida do Director Xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez, baixo criterios non negociados, sen estar reflictas en ningunha relación de postos, sen coñecer nin negociar as condicións de traballo ás que estarán suxeitos, sen saber cales serán as funcións, os obxectivos e os medios ao seu dispor, e que detrae recursos na prevención e loita contra os incendios forestais.

Consideramos que a solución pasaría por negociar ou desenvolvemento dá UIFO dentro do regulamento de funcións, que leva 20 anos pendente de negociación, incrementando o cadro de persoal e creando os postos previamente en RPT, para a súa provisión polos procedementos legalmente establecidos na ámbito dá Función Pública.

CC.OO. denunciara esta tropelía, coa esixencia dá correspondente responsabilidade administrativa ou penal, se non dáse marcha atrás neste proceso ilegal.


CCOO /  CCOO Galicia /  Xunta de Galicia /