CCOO Galicia

CCOO insta a Xunta a facer «política real» ante a minoración do emprego polo remate das contratacións estivais

CCOO insta a Xunta a facer «política real» ante a minoración do emprego polo remate das contratacións estivais

En agosto, o paro rexistrado reduciuse en 670 persoas —5784 no mes de xullo, oito veces máis—, unha porcentaxe do 0,44 % que contrasta coa media estatal (2,42 %). Así, a cifra de persoas desempregadas en Galicia sitúase en 151 264 —con todo, un 14,52 % menos ca o mesmo…

08/09/2021