Redacción •  Euskal Herria •  03/01/2024

Salvamento Marítimo Humanitario ha lanzado su campaña de Crowdfunding para financiar la primera misión de rescate de Aita Mari en 2024

  • Euskadi – Issas Salbamendu Humanitaria (SMH) ha anunciado que ha iniciado una campaña de crowdfunding hasta 2024, para recaudar los fondos necesarios para el barco de salvamento Aita Mari en la primera misión del año. La campaña comienza el 3 de enero de 2024, a través de la plataforma Goteo y en colaboración con Fiare Banca Etica.
Salvamento Marítimo Humanitario ha lanzado su campaña de Crowdfunding para financiar la primera misión de rescate de Aita Mari en 2024

Detalles de la campaña:

Fecha de inicio: 3 de enero de 2024. La campaña tendrá una duración mínima de 40 días, y si vemos que sigue captando participantes ampliaremos la duración.

Plataforma: Goteo es una plataforma de crowdfunding cívico y colaboración en iniciativas ciudadanas, proyectos sociales, culturales, tecnológicos y educativos. En esta plataforma, Fiare Banca Etica apoya nuestro proyecto y nos brinda los canales para realizar nuestra campaña.

Objetivo de financiación: 21.000 €. Ésa es la cantidad mínima que queremos recaudar, y el padre Mari En la primera misión en 2024 financiaremos el coste del combustible y los costes de los premios de crowdfunding. Esto no significa que la iniciativa finalice al alcanzar esta cantidad. Nuestro objetivo máximo son 100.000€ y cubriríamos casi todos los gastos necesarios para esta primera misión del año.

Hitos importantes: SMH ha establecido hitos importantes para celebrar el progreso de la campaña y agradecer a los contribuyentes. A partir de 21 000 €, cada logro desbloqueará nuevas oportunidades para el Padre María y nuestra capacidad para rescatar personas. Estos hitos incluirán mejoras específicas para barcos, mejoras de recursos en tierra y otros avances críticos. Todo el desglose de gastos estará en la información de la campaña, para garantizar la total transparencia del proceso.

Como participar:

  • Enlace: https://www.goteo.org/project/barco-de-salvamento-aita-mari
  • Elige tu recompensa: explora las recompensas disponibles y elige la que más te guste.
  • Proceso de Pago Seguro: Sigue los pasos para realizar tu aporte de forma segura y directa.
  • Difunde el mensaje: Comparte la campaña en tus redes sociales usando los hashtags #CrowdfundingSolidario y #AitaMari

Impacto Humanitario: Gracias a los fondos recaudados en la campaña, SMH podrá continuar sus operaciones de rescate en el Mediterráneo, ofreciendo esperanza y apoyo a migrantes y refugiados que viven en condiciones extremas en busca de seguridad y un futuro mejor.

SMH y Aita Mari: SMH se fundó en 2015 y es una organización humanitaria comprometida con el rescate marítimo y la lucha contra las causas fundamentales de la migración. El Aita Mari, barco distintivo de la organización, es de suma importancia en el cuidado de la vida en el Mar Mediterráneo.

Para más información sobre la campaña y coordinar entrevistas, contactar con Leire Motrico en prensa@smh.eus o en el 687 34 62 41.

SMH agradece de antemano el apoyo de la comunidad en esta campaña y esperamos celebrar juntos cada paso hacia un futuro más solidario y seguro.

Itsas Salbamendu Humanitarioa bere Crowdfunding kanpaina abiarazi du Aita Mariren 2024ko lehen erreskate-misioa finantzatzeko

Data: [2024/01/03]

Berehalako banaketarako

Euskadi – Itsas Salbamendu Humanitarioak (SMH) 2024rako crowdfunding-kanpaina hasi duela jakinarazi du, urteko lehen misioan Aita Mari erreskate-ontziarentzat beharrezko funtsak biltzeko. Kanpaina 2024ko urtarrilaren 3an hasten da, Goteo plataformaren bidez eta Fiare Banca Eticarekin lankidetzan.

Kanpainaren xehetasunak:

Hasiera-data: 2024ko urtarrilaren 3a. Kanpainak gutxienez 40 egun iraungo du, eta parte-hartzaileak erakartzen jarraitzen duela ikusten badugu, iraupena luzatuko dugu.

Plataforma: Goteo crowdfunding zibikoa egiteko eta herritarren ekimenen, proiektu sozialen, kulturalen, teknologikoen eta hezkuntzakoen inguruan lankidetzan aritzeko plataforma da. Plataforma honetan, Fiare Banca Eticak babesten du gure proiektua, eta gure kanpaina aurrera eramateko kanalak lagatzen dizkigu.

Finantzaketa-helburua: 21,000€. Hori da bildu nahi dugun gutxieneko zenbatekoa, eta Aita Mariren  2024ko lehen misioan erregaian egindako gastua eta crowdfunding-aren sarien kostuak finantziatuko ditugu. Horrek ez du esan nahi kopuru hori lortu ondoren ekimena amaitzen denik. Gure gehieneko helburua 100.000 €dira, eta urteko lehen misio honetarako behar diren ia gastu guztiak estaliko genituzke.

Mugarri garrantzitsuak: SMHk mugarri garrantzitsuak ezarri ditu kanpainaren aurrerapena ospatzeko eta kolaboratzaileei eskerrak emateko. 21,000€-tik aurrera, lorpen bakoitzak aukera berriak desblokeatuko ditu Aita Mariarentzat eta pertsonak erreskatatzeko dugun gaitasunarentzat. Mugarri horiek itsasontziko hobekuntza espezifikoak, lehorreko baliabideen indartzea eta beste aurrerapen erabakigarri batzuk izango dira. Gastuen banakapen guztia kanpainaren informazioan egongo da, prozesuaren erabateko gardentasuna ziurtatzeko.

Nola parte hartu:

  • Esteka: https://www.goteo.org/project/barco-de-salvamento-aita-mari
  • Aukeratu zure Saria: Aztertu eskuragarri dauden sariak eta aukeratu gehien gustatzen zaizuna.
  • Ordainketa Prozesu Segurua: Jarraitu zure ekarpena modu seguruan eta zuzenean egiteko urratsak.
  • Zabaldu mezua: Partekatu kanpaina zure sare sozialetan #CrowdfundingSolidario eta #AitaMari hashtagak erabiliz

Inpaktu Humanitarioa: Kanpainan bildutako funtsei esker, SMH-k Mediterraneoko erreskate-operazioekin jarraitu ahal izango du, segurtasuna eta etorkizun hobea bilatzeko muturreko baldintzak bizi dituzten migratzaileei eta errefuxiatuei itxaropena eta laguntza eskainiz.

SMH eta Aita Mari: SMH 2015ean sortu zen, eta itsas salbamenduarekin eta migrazioaren arrazoi sakonei aurre egitearekin konprometitutako erakunde humanitarioa da. Aita Marik, erakundearen bereizgarria den ontziak, berebiziko garrantzia du Mediterraneo itsasoko bizien zaintzan.

Kanpainari buruzko informazio gehiago lortzeko eta elkarrizketak koordinatzeko, mesedez, jar zaitezte harremanetan Leire Motricorekin prensa@smh.eus edo 687 34 62 41 zenbakian.

SMHk aldez aurretik eskertzen du komunitatearen babesa kanpaina honetan, eta espero dugu elkarrekin ospatzea etorkizun solidarioago eta seguruago baterako bidean lortutako aurrera pauso bakoitza.


Aita Mari /