Redacción •  Catalunya •  27/08/2016

La CNT Barcelona enfront del ERTE en Ginos

Davant l'Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal que l'empresa Sigla Ibèrica S.A marques “*Gin *Vips”, en el qual es pretén suspendre el contracte de treball i les activitats laborals de varis dels nostres afiliats. CNT Barcelona juntament amb la Secció Sindical ens pronunciem en contra d'aquesta maniobra que pretén vulnerar drets, sou i horaris dels nostres/as companys/es.

La CNT Barcelona enfront del ERTE en Ginos

Amb el ERTE autoritzat per UGT i FETICO, Vips tanca les seves portes al centre comercial de Diagonal Mar i Ginos suposadament absorbirà als 16 treballadors afectats pe l’ ERTE.

El problema és que els sindicats anteriorment citats han signat entre altres punts; flexibilitat de mobilitat geogràfica cap a altres centres, fins i tot fora de Catalunya; a més la signatura d’aquest procediment contempla la possibilitat d’acomiadaments en cas de no poder reincorporar-los en el nou local de Ginos Diagonal Mar.
L’ ERTE en Ginos-Vips és una forma de reducció d’ hores de contracte (una vegada finalitzat el temps de l’ ERTE) i de prescindir dels treballadors amb major antiguitat, amb el conseqüent abaratiment dels costos d’acomiadaments, contemplats en la signatura.

CNT Barcelona no va ser informada dintre del termini i en la forma escaient correctes del tràmit ni les negociacions amb els altres sindicats. I davant la preocupació dels nostres afiliats acudim a una de les reunions programades per a la signatura de documents d’acceptació d’empresa i treballador per l ‘ ERTE. .Sol·licitant la documentació legal i així mateix una reunió immediata amb l’empresa.

A aquesta cita acudeix el Gerent de Relacions Laborals de Sigla Ibèrica S.A., qui es retira, a més d’altres promeses, en que els treballadors que no estiguin d’acord amb aquest ERTE no es veuran afectats. Ell ens planteja un termini de resposta d’1 setmana que posteriorment incompleix. Concloem que l’única cosa que pretenia l’empresa era guanyar temps i no escoltar als treballadors ni les seves justes reclamacions.

Per això ens veiem obligats a emprendre les accions sindicals corresponents.

I no podem deixar d’advertir tant a GINOS com a altres empreses que no se’ns pot fer perdre el temps ni atacar tan descaradament a les nostres seccions sindicals.

El compromís de CNT és arribar fins a les últimes conseqüències per defensar als nostres afiliats.


CNT /  ERTE /