Redacció •  Catalunya • 21/11/2018

Pirates de Catalunya impulsa la campanya t-mobilitat.info per denunciar la situació actual del projecte T- Mobilitat

t-mobilitat.info és una campanya impulsada per un grup de col·lectius de l’activisme social, del qual formen part Stop Pujades Transport, Pirates de Catalunya, Críptica i la Coordinadora Obrera Sindical, units per denunciar el projecte de la T-Mobilitat i la seva opacitat.

Pirates de Catalunya impulsa la campanya t-mobilitat.info per denunciar la situació actual del projecte T- Mobilitat

Durant mesos de treball hem estat investigant el projecte de la T-Mobilitat, recopilant i analitzant tota la informació publicada, fent instàncies a l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), mantenint entrevistes, etc. Per tal de fer-ne visible la mala gestió, els endarreriments, la violació de la privacitat ciutadana, la manca de transparència i l’augment de despesa pública que està generant aquesta privatització de la gestió del transport públic de Catalunya (via el contracte de la T-Mobilitat) hem recollit tota la informació que hem aconseguit al web t-mobilitat.info.

Aquest contracte es va signar el 2014, quan l’ATM va atorgar la licitació a l’únic grup que es va presentar, amb Caixabank, Indra, Fujitsu i Moventia, després de retirar-se en el darrer moment de forma inesperada l’últim grup que també optava a la concessió. El projecte s’havia d’haver posat en marxa l’any 2016, cosa que no ha estat així. El 2017 es va fer una modificació del contracte per la qual les administracions públiques han hagut de pagar més de 24 milions d’euros a l’empresa adjudicatària: 12 milions per diverses modificacions i 12 milions més a causa de l’endarreriment, sense que la durada del contracte de 15 anys, que suposa uns ingressos mínims per a l’empresa de 20 milions d’euros/any, s’escurci amb aquest pagament. A més, hem detectat que l’ATM, des del 2014 fins ara, ha licitat més de 9 milions d’euros en diferents estudis, informes i assistències a la T-Mobilitat, import que se suma a la despesa d’un projecte que s’havia dit que no suposaria cap cost a l’administració pública.

El passat 24 d’octubre, l’ATM va publicar una nota de premsa en què s’insinua que la T-Mobilitat no es posarà en marxa fins al 2021, sense explicitar-ne els motius ni informar sobre l’estat del projecte.

En la investigació que ha estat realitzant, t-mobilitat.info ha descobert en l’acta de la reunió del Consell d’Administració de l’ATM del 26 d’abril d’enguany que la causa del retard del projecte és deguda a incompliments per part de l’empresa adjudicatària.

Així es constata que “es va detectar que el contractista no estava complint els terminis d’execució dels treballs i per tant, no es complien les expectatives de que el sistema entrés en funcionament al mes de gener de 2019. Després de diverses reunions, I’adjudicatari ha reconegut I’endarreriment dels treballs en execució, per aquest motiu, durant el mes de marc el contractista ha presentat una proposta per tal de garantir que la T-Mobilitat estarà implantada de forma correcta durant I’any 2019.” […] “Destaca que aquesta proposta comporta molts riscos que posen en risc la fiabilitat del sistema, per aquest motiu, el grup codirector del Projecte ha elevat una reflexió a l’adjudicatari sobre la conveniència de minimitzar els precipitats riscos i fixar uns terminis que siguin fiables. En qualsevol cas, és evident que I’adjudicatari no esta en condicions de complir el calendari acordat i cal plantejar-ne un de nou que sigui viable, que minimitzi riscos, i que respecti el 2019 com a any d’implantació de la T-Mobilitat.”

D’altra banda, en l’acta de la reunió del comitè executiu del 14 de juny d’enguany es diu que, atès que els enderrariments són deguts a l’empresa, no es garantiran determinats ingressos a Soc Mobilitat durant el 2019 i que, a més, se li han imputat tres penalitzacions, una d’import desconegut i dues, recorregudes per l’empresa però desestimades, amb un import total de 119.231 euros.

t-mobilitat.info troba gravíssim i escandalós que la ciutadania hagi hagut d’abonar 12 milions d’euros en concepte d’endarreriments imputats a l’administració al 2017 i que, un any més tard, es descobreixi que en realitat l’empresa adjudicatària tampoc no està preparada per implementar-la (ni presumptament ho estava al 2017).

Davant d’aquesta situació, s’obren diversos escenaris, i un de possible és la retirada pactada de les empreses adjudicatàries del projecte. Front aquest possible escenari, t-mobilitat.info exigeix l’anul·lació del contracte de la T-Mobilitat per incompliment, de forma immediata i sense cap compensació de cap tipus a l’empresa adjudicataria, capitanejada per CaixaBank i Indra.

A més, ateses les característiques del projecte i experiències semblants en altres xarxes de transport, està clar que les administracions públiques tenen capacitat per desenvolupar i liderar un projecte com la T-Mobilitat.

Per tant, t-mobilitat.info denuncia la privatització i el sobrecost d’aquest projecte i reclama una T-Mobilitat de propietat i gestió públiques que: estigui realment al servei de les persones i deixi de ser un negoci privat, que sigui totalment transparent en les seves actuacions i en les seves despeses, i que afavoreixi l’ús del transport públic. Exigeix, també, que es facin els estudis necessaris per tal de garantir el respecte a la privacitat de les persones en la implementació final de la T-Mobilitat.

La filtració que ens hauria agradat difondre és que el contracte s’anul·la sense cap compensació.


Pirates de Catalunya /  Redacció /  T-Mobilitat /