Redacció •  Catalunya •  20/03/2017

Comunicat del Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya davant l’aprovació dels pressupostos 2017

Davant l'aprovació, els propers dies 21 i 22 de març, dels pressupostos 2017, el Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya (MIA Cat) lliura a tots els diputats i totes les diputades del Parlament un missatge amb un llistat amb les 1.040 persones i entitats que han donat suport al MANIFEST: ENS OPOSEM A LA LEGALITZACIÓ DE LA CONTAMINACIÓ RADIOACTIVA.

El MIA Cat s'ha adreçat personalment a cada integrant dels grups parlamentaris del PP, C's, CUP, PDECAT, ERC, PSC i CSQEP recordant-les que consideren que el Capítol setè de la Llei de Pressupostos 2017 suposa, al mateix temps, el reconeixement oficial de la contaminació radiotòxica i una regularització dels seus impactes sobre la salut mitjançant un «impost».

Sempre s’ha manifestat des de la indústria nuclear que les anomenades «baixes dosis», eren inofensives. Tots els estudis fets des de les institucions han arribat a la conclusió de què no havia relació entre les centrals nuclears i la salut de la població.

L’aspecte positiu del Capítol setè, reconeixent del caràcter perjudicial de les radiacions que emeten els reactors en el seu funcionament rutinari, queda anul·lat des del moment en que una activitat considerada perillosa per a les persones, no és objecte d’estudi, prohibició, o eliminació progressiva. La regulació dels impactes de salut de la contaminació radioactiva amb un «impost», té efectes perversos, ja què a major radioactivitat més ingressos per al govern; a més es tracta d’un «impost» insignificant des del punt de vista econòmic, una quantitat de diners que s’ha calculat com equivalent a tres setmanes de funcionament dels reactors, i que pot ser recuperada per les companyies elèctriques en el curs de les negociacions tarifàries amb el govern. La ciutadania acabaria pagant el dret d’aquestes companyies a enverinar l’entorn amb radioactivitat.

Degut a les limitacions de temps imposat per la dinàmica parlamentària, i el mecanisme institucional de tramitació i aprovació dels pressupostos, des del MIA Cat no hem pogut explorar vies d’intervenció directa de la ciutadania en tot aquest procés. El que vam fer va ser promoure, des del passat 15 de gener, un Manifest explicant els motius de l’oposició al Capítol setè. Els diputats i diputades han rebut un missatge amb un arxiu en PDF que inclou les dades genèriques de les 1.040 persones i entitats que li han donat suport, des de persones anònimes, preocupades per la radioactivitat, a col·lectius i professionals de reconeguda importància en el camp de la salut, la investigació i la docència universitària que comparteixen la seva preocupació.

Des del MIA Cat ens hauria agradat que un tema d’aquesta importància per a la salut i la qualitat de vida de la població, hagués estat objecte del debat públic i social que mereix. Per desgràcia no ha estat així, i tot ha quedat reduït a un tràmit administratiu i institucional.

En el text adreçat als grups parlamentaris fem una crida per a que aquests 1.040 suports els hi facin reflexionar, i no votin a favor del Capítol setè del Projecte de Llei.

Catalunya, 20 de març de 2017.

MOVIMENT IBÈRIC ANTINUCLEAR A CATALUNYA

 

Comunicado del Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña ante la aprobación de los presupuestos 2017

Ante la aprobación, los próximos días 21 y 22 de marzo, de los presupuestos 2017, el Movimiento Ibérico Antinuclear en Cataluña (MIA Cat) entrega a todos los diputados y todas las diputadas del Parlamento un mensaje con un listado con las 1.040 personas y entidades que han apoyado el MANIFIESTO: NOS OPONEMOS A LA LEGALIZACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN RADIACTIVA.


El MIA Cat se ha dirigido personalmente a cada integrante de los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos, CUP, PDECAT, ERC, PSC y CSQEP recordándole que consideran que el Capítulo séptimo de la Ley de Presupuestos 2017 supone, al mismo tiempo, el reconocimiento oficial de la contaminación radiotóxico y una regularización de sus impactos sobre la salud mediante un «impuesto».

Siempre se ha manifestado desde la industria nuclear que las llamadas «bajas dosis», eran inofensivas. Todos los estudios realizados desde las instituciones han llegado a la conclusión de que no había relación entre las centrales nucleares y la salud de la población.

El aspecto positivo del Capítulo séptimo, reconociendo el carácter perjudicial de las radiaciones que emiten los reactores en su funcionamiento rutinario, queda anulado desde el momento en que una actividad considerada peligrosa para las personas, no es objeto de estudio, prohibición, o eliminación progresiva. La regulación de los impactos de salud de la contaminación radiactiva con un «impuesto», tiene efectos perversos, ya que a mayor radiactividad más ingresos para el gobierno; además se trata de un «impuesto» insignificante desde el punto de vista económico, una cantidad de dinero que se ha calculado como equivalente a tres semanas de funcionamiento de los reactores, y que puede ser recuperada por las compañías eléctricas en el curso de las negociaciones tarifarias con el gobierno. La ciudadanía terminaría pagando el derecho de estas compañías a envenenar el entorno con radiactividad.

Debido a las limitaciones de tiempo impuesto por la dinámica parlamentaria, y el mecanismo institucional de tramitación y aprobación de los presupuestos, desde el MIA Cat no hemos podido explorar vías de intervención directa de la ciudadanía en todo este proceso. Lo que hicimos fue promover, desde el pasado 15 de enero, un Manifiesto explicando los motivos de la oposición al Capítulo séptimo. Los diputados y diputadas han recibido un mensaje con un archivo en PDF que incluye los datos genéricos de las 1.040 personas y entidades que le han apoyado, desde personas anónimas, preocupadas por la radiactividad, a colectivos y profesionales de reconocida importancia en el campo de la salud, la investigación y la docencia universitaria que comparten su preocupación.

Desde el MIA Cat nos hubiera gustado que un tema de esta importancia para la salud y la calidad de vida de la población, hubiera sido objeto del debate público y social que merece. Por desgracia no ha sido así, y todo ha quedado reducido a un trámite administrativo e institucional.

En el texto dirigido a los grupos parlamentarios hacemos un llamamiento para que estos 1.040 apoyos les hagan reflexionar, y no voten a favor del Capítulo séptimo del Proyecto de Ley.

Cataluña, 20 de marzo de 2017.

MOVIMIENTO IBÉRICO ANTINUCLEAR EN CATALUNYA


Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) /