Redacció •  Catalunya •  10/10/2017

Pirates de Catalunya aposta per una Declaració d’Independència efectiva i amb ratificació popular posterior

Durant els últims anys, Pirates de Catalunya va apostar clarament al fet que l'única sortida democràtica al procés d'independència de Catalunya seria un referèndum vinculant. Aquest referèndum va arribar l'1 d'octubre, i Pirates de Catalunya va decidir col·laborar amb el mateix i fer campanya cridant al vot, assumint el que decidís el poble en aquesta consulta.

Pirates de Catalunya aposta per una Declaració d’Independència efectiva i amb ratificació popular posterior

Si bé, l’1 d’octubre no va ser una jornada normal. L’Estat espanyol, que s’ha demostrat com un estat demofòbic, va decidir acabar per la via judicial i la força bruta, amb més de 900 ferits, amb una jornada pacífica i de votació, que va aconseguir un 42% de vots vàlids i altres centenars de milers de robats per part dels Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil.

És per això que ens trobem davant d’un escenari que no és exactament l’imaginat o desitjat per Pirates de Catalunya. Tots tenim clar que la situació viscuda el dia 1, que legitima una acció democràtica per aplicar els resultats assolits, ens pot generar problemes com a país independent a escala internacional.

És per això que Pirates de Catalunya proposa al país i a les seves institucions que en les pròximes hores sigui efectiva una Declaració d’Independència i que sigui ratificada posteriorment, i un cop controlat el país per la nova República, en un referèndum vinculant, amb totes les garanties i sense violència policial.

Amb aquest resultat, fiable i validat pels observadors, es pot anar amb més arguments a la comunitat internacional per buscar el reconeixement necessari per a la viabilitat de la república. La intenció és clara: davant la demofòbia de l’Estat espanyol, Catalunya aposta per més democràcia.

Els pirates considerem que el referèndum l’1 d’octubre únicament va ser possible gràcies als centenars de milers de persones valentes que van decidir desobeir i protegir amb la seva pròpia salut dels col·legis electorals. I ara, han de ser aquestes mateixes persones les que declarin i facin efectiva la independència de Catalunya.

——————-

Pirates de Catalunya apuesta por una Declaración de Independencia efectiva y con ratificación popular posterior

Durante los últimos años, Piratas de Catalunya apostó claramente a que la única salida democrática al proceso de independencia de Catalunya sería un referéndum vinculante. Este referéndum llegó el 1 de octubre, y Piratas de Catalunya decidió colaborar con el mismo y hacer campaña llamando al voto, asumiendo lo que decidiera el pueblo en esta consulta.

Si bien, el 1 de octubre no fue una jornada normal. El Estado español, que se ha demostrado como un estado demofóbico, decidió terminar por la vía judicial y la fuerza bruta, con más de 900 heridos, con una jornada pacífica y de votación, que consiguió un 42% de votos válidos y otros cientos de miles de robados por parte de los Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil.

Es por ello que nos encontramos ante un escenario que no es exactamente lo imaginado o deseado por Piratas de Catalunya. Todos tenemos claro que la situación vivida el día 1, que legitima una acción democrática para aplicar los resultados alcanzados, nos puede generar problemas como país independiente a nivel internacional.

Es por ello que Piratas de Catalunya propone en el país y sus instituciones que en las próximas horas sea efectiva una Declaración de Independencia y que sea ratificada posteriormente, y una vez controlado el país por la nueva República, en un referéndum vinculante, con todas las garantías y sin violencia policial.

Con este resultado, fiable y validado por los observadores, se puede ir con más argumentos a la comunidad internacional para buscar el reconocimiento necesario para la viabilidad de la república. La intención es clara, ante la demofobia del Estado español, Catalunya apuesta por más democracia.

Los piratas consideramos que el referéndum el 1 de octubre únicamente fue posible gracias a los cientos de miles de personas valientes que decidieron desobedecer y proteger con su propia salud de los colegios electorales. Y ahora, deben ser estas mismas personas las que declaren y hagan efectiva la independencia de Catalunya.


Pirates de Catalunya /