Redacción •  Catalunya •  02/04/2017

En Comú Podem considera que els pressupostos del Govern consoliden les retallades imposades per la UE

El portaveu adjunt de Pressupostos i diputat d’En Comú Podem Joan Mena ha considerat avui que els comptes presentats per l’Executiu de Mariano Rajoy “consoliden les polítiques de retallades imposades per la Unió Europea” que tenen com a objectiu “sustentar el model econòmic en la precarietat, l’exclusió social i el turisme”, ha afegit Mena.

En Comú Podem considera que els pressupostos del Govern consoliden les retallades imposades per la UE

El portaveu adjunt de Pressupostos i diputat d’En Comú Podem Joan Mena ha considerat avui que els comptes presentats per l’Executiu de Mariano Rajoy “consoliden les polítiques de retallades imposades per la Unió Europea” que tenen com a objectiu “sustentar el model econòmic en la precarietat, l’exclusió social i el turisme”, ha afegit Mena.

El diputat d’En Comú Podem recorda que C’s i PSOE són còmplices d’aquests pressupostos perquè gràcies als seus vots es va aprovar el sostre de despesa que avui “encotilla” i fa d’aquests comptes “una eina de perpetuació de les desigualtats” ha assegurat.

En aquest sentit, des que Mariano Rajoy està al capdavant del Govern, les polítiques del PP han retallat 10.400 milions d’euros “atacant especialment Educació i Sanitat, i, en canvi, han provocat que el patrimoni de les 200 fortunes més riques d’Espanya creixi en 60.000 milions d’euros”, ha explicat Joan Mena.

Pel que fa a Catalunya, el diputat d’En Comú Podem ha manifestat que “Rajoy ja no enganya ningú”. “Va venir a prometre una inversió de 4.200 milions d’euros, especialment en infraestructures, quan l’any passat ja va prometre 4.700 milions d’euros que va acabar no complint”. Per tant, fins i tot en les promeses no complertes de Rajoy hi ha retallada, ha dit Mena .

Des d’En Comú Podem demostrarem que hi ha alternativa. Presentarem una esmena a la totalitat d’aquests pressupostos, incentivarem una política fiscal més justa (amb mesures com la creació d’un impost a les grans transaccions bancàries), accions per a eliminar la pobresa i l’exclusió social de la nostra societat i un canvi del model productiu basat en la inversió pública en sectors estratègics. Els nostres pressupostos alternatius demostraran que es pot aconseguir reduir el sostre de despesa a través de la via dels ingressos (la fiscalitat) i no de la despesa social com ha fet el PP.

En Comú Podem considera que los presupuestos del Gobierno consolidan los recortes impuestos por la UE

El portavoz adjunto de Presupuestos y diputado de En Comú Podem Joan Mena ha considerado hoy que las cuentas presentadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy “consolidan las políticas de recortes impuestos por la Unión Europea” que tienen como objetivo “sustentar el modelo económico en la precariedad, la exclusión social y el turismo”, ha añadido Mena.

El diputado de En Comú Podem recuerda que C’s y PSOE son cómplices de estos presupuestos porque gracias a sus votos se aprobó el techo de gasto que hoy “encorseta” y hace de estas cuentas “una herramienta de perpetuación de las desigualdades” ha asegurado.

En este sentido, desde que Mariano Rajoy está al frente del Gobierno, las políticas del PP han recortado 10.400 millones de euros “atacando especialmente Educación y Sanidad, y, en cambio, han provocado que el patrimonio de las 200 fortunas más ricas de España crezca en 60.000 millones de euros”, ha explicado Joan Mena.

En cuanto a Catalunya, el diputado de En Comú Podem ha manifestado que “Rajoy ya no engaña nadie”. “Vino a prometer una inversión de 4.200 millones de euros, especialmente en infraestructuras, cuando el año pasado ya prometió 4.700 millones de euros que acabó no cumpliendo”. Por lo tanto, incluso en las promesas no cumplidas de Rajoy hay recorte, ha dicho Mena.

Desde En Comú Podem demostraremos que hay alternativa. Presentaremos una enmienda a la totalidad de estos presupuestos, incentivaremos una política fiscal más justa (con medidas como la creación de un impuesto a las grandes transacciones bancarias), acciones para eliminar la pobreza y la exclusión social de nuestra sociedad y un cambio del modelo productivo basado en la inversión pública en sectores estratégicos. Nuestros presupuestos alternativos demostrarán que se puede conseguir reducir el techo de gasto a través de la vía de los ingresos (la fiscalidad) y no del gasto social cómo ha hecho el PP.
 


En Comú Podem /