La Tienda Republicana

dereitos sanitarios

En Marea reclamará un Plan Estratéxico de Saúde Mental que recoñeza os dereitos sanitarios das persoas afectadas

Villares dixo que “con esta xuntanza estamos dando continuidade a un traballo que xa iniciamos durante a campaña, que consiste en atender as demandas da sociedade civil escoitando os colectivos que o integran. Nese senso hoxe adquirimos unha serie de compromisos urxentes que trasladaremos á Cámara galega, entre eles o cumprimento dos dereitos fundamentais das persoas con doenzas mentais e que estes se integren na Consellería de Sanidade”.

O interese económico das salas de cine nunca pode estar por riba dos dereitos sanitarios dos consumidores

Poñer trabas para acceder ós cines ás persoas con diabete, obrigándoos a dar explicacións e negándolles, en última instancia, introducir os alimentos que necesitan é unha práctica que esta organización entende como discriminatoria e, cinguíndose ó estritamente sanitario, neglixente en extremo. O artigo 14 da Constitución establece que non pode “prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión o calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social”.

Suscribirse a dereitos sanitarios