gandería

Amigos da Terra considera que a agricultura e gandería sostibles son medidas claves para frear a incidencia de futuras pandemias

Amigos da Terra considera que a agricultura e gandería sostibles son medidas claves para frear a incidencia de futuras pandemias

Nacións Unidas identifica 7 causas que favorecen a tendencia ao alza en transmisión destas enfermidades, entre elas a excesiva demanda de proteína animal, o aumento da agricultura intensiva e insostible, a explotación da vida silvestre e a crise climática.   Á súa vez establece 10 medidas prácticas que os países…

19/07/2020