En Marea Mondoñedo

A Xustiza deixa en evidencia o apoio da Xunta a Norvento ao botar abaixo a autorización administrativa do parque eólico Sasdónigas

A Xustiza deixa en evidencia o apoio da Xunta a Norvento ao botar abaixo a autorización administrativa do parque eólico Sasdónigas

Agora, segundo ven de facerse público, a sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ven de estimar o recurso interposto por dez particulares contra a aprobación definitiva do parque eólico Sasdónigas, en Mondoñedo (Lugo), declarando como nulo o acordo do Consello da…

13/11/2020