Choluteca

Amigos da Terra aposta pola xustiza de xénero e o desmantelamento do patriarcado en Honduras

Amigos da Terra aposta pola xustiza de xénero e o desmantelamento do patriarcado en Honduras

Para conquerir avances pola xustiza de xénero e o desmantelamento do patriarcado ADT levou a cabo accións de fortalecemento institucional e de incidencia política no municipio de El Corpus. Dun xeito moi participativo, outorgando o liderado á Rede Municipal de Mulleres de El Corpus, elaborouse o Plan Operativo Anual 2021…

10/05/2021