antimilitarismo

Si no volem la guerra, eduquem per la Pau | Espais educatius lliures d’exèrcits i d’armes

Si no volem la guerra, eduquem per la Pau | Espais educatius lliures d’exèrcits i d’armes

Tots aquests acords institucionals van ser aprovats per majoria absoluta. Així doncs, com cada any des del 2008, la Campanya Desmilitaritzem l’Educació hi som de nou per defensar una educació basada en el foment de la cultura de la pau, el diàleg, la convivència i l’antimilitarisme. La Campanya representa la confluència de més…

16/03/2023