www.tercerainformacion.es

Anova, Izquierda Unida y Podemos Galicia presentan el preacuerdo político para construir un espacio de cambio y ruptura democrática

El texto servirá para iniciar en Galicia un proceso de confluencia para una candidatura cara las próximas Elecciones Generales, con un arco abierto, amplio, plural, de acumulación de fuerzas para devolver las instituciones a la ciudadanía de a pie. Toma como referencia clave los procesos de confluencia que el 24 de mayo cambiaron el panorama municipal.

España | Ernesto Ilkermn - Tercera Información | 03-10-2015 | facebook yahoo twitter Versión para imprimir de este documento

Anova, Esquerda Unida y Podemos Galicia presentaron en la tarde del 2 de octubre, en la plaza de Mazarelos de Santiago, el documento de preacuerdo político para construir en Galicia un espacio de cambio y ruptura democrática, en un acto en el que intervinieron Xosé Manuel Beiras, portavoz nacional de Anova; Yolanda Díaz, coordinadora nacional de Esquerda Unida; y Breogán Riobóo, secretario general de Podemos Galicia.

El acto, que contó con la presencia de representantes de Marea.gal, Compostela Aberta, Ferrol en Común y Marea Atlántica, constituye un paso más en la unidad popular, política, social y ciudadana en la que ahonda el texto, para iniciar un proceso en Galicia de confluencia para una candidatura de cara las próximas Elecciones Generales.

El preacuerdo se encuadra en el desarrollo de un espacio abierto, amplio, plural y de acumulación de fuerzas, para devolver las instituciones a la ciudadanía de a pie, tomando como un punto de referencia clave los procesos de confluencia que mudaron el panorama municipal el 24 de mayo.

Encuadre ciudadano y participativo

El documento tiene una vocación abierta e inclusiva a los actores políticos, sociales y ciudadanos, para conformar un proyecto de unidad popular que transforme la mayoría social de cambio en una mayoría política, para poner las instituciones al servicio de la ciudadanía con un encuadre participativo, donde la justicia social y la igualdad sean el objetivo.

En el texto se señalan puntos de acuerdo referentes a los derechos sociales y políticos, para responder a una situación de emergencia social y desigualdad, con una mayoría social golpeada por las políticas de austeridad neoliberal. Se subraya la defensa de los bienes comunes y el rescate de la democracia, impulsando una participación abierta la todos los niveles, para uno nuevo modelo de relación entre las instituciones y la ciudadanía.

Los procesos constituyentes, la soberanía y el derecho a decidir constituyen otro de los aspectos del documento, desde la consciencia colectiva de Galicia como nación y de la ciudadanía gallega como sujeto político. Se recoge también a articulación de un proceso participativo que constituya una herramienta en manos de la ciudadanía.

En el encaje jurídico y político, el espacio social y político, sustentado por la ciudadanía gallega, operará en consecuencia con el principio del pueblo gallego como sujeto político soberano a todos los efectos y en todos los planos.

El fundamento de la igualdad desde la perspectiva de género y el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, concretan otros trazos.

TEXTO ÍNTEGRO DEL PREACUERDO

PREACORDO POLITICO PARA A CONSTRUCCIÓN DUN ESPAZO DE CAMBIO POLÍTICO E RUPTURA DEMOCRÁTICA E DUNHA CANDIDATURA GALEGA DE CONFLUENCIA CARA AS ELECCIÓNS XERAIS

Ante un momento político histórico, e como un paso máis no proceso de Unidade popular e cidadá que se ven dando, Anova, Esquerda Unida e Podemos Galiza decidimos facer público un pre-acordo político no camiño cara ás próximas eleccións xerais.

Do proceso político e social que iniciamos

 •  ANOVA, ESQUERDA UNIDA e PODEMOS-GALIZA acordan afondar nun proceso de confluencia política e social que impulse en Galicia unha candidatura para as próximas Eleccións Xerais, un proceso aberto a todos aqueles espazos cos que se compartan procesos, metodoloxías e obxectivos políticos.
 •  Este pre-acordo enmárcase como un novo chanzo na conformación dun amplo e plural espazo de cambio político e ruptura democrática que ten un punto clave de referencia nos espazos de confluencia que mudaron o panorama de moitos concellos galegos o pasado 24M, e que entendemos forma parte dun proceso de acumulación de forzas que busca devolver as institucións municipais, estatais e galegas á cidadanía do común.
 •  Sabemos que, para gañar, é preciso sumar vontades, persoas e espazos políticos e sociais. Con todo, para Anova, Esquerda Unida e Podemos Galiza o obxectivo é construír unha candidatura galega de cara ás Xerais que permita que estean presentes os actores que levan tempo traballando pola Unidade Popular. Desde a cidadanía a través dos diferentes artellamentos da sociedade civil ate os actores que conformaron espazos de confluencia e ruptura democrática como a Marea Atlántica, Compostela Aberta e outros procesos municipalistas do país, que son para nós unha auténtica referencia. Este acordo ten, en definitiva, unha vocación necesariamente aberta e inclusiva para todos os actores políticos e sociais que teñan a vontade de sumarse ao proceso de unidade popular que, a diferentes niveis, está en marcha.

  Dos puntos de acordo e coincidencia política

  Dereitos sociais e políticos

  O proceso de erosión das condicións materiais de vida da poboación en Galicia non é produto dunha circunstancia casual: é o resultado dun sistema de produción e de goberno onde unha minoría privilexiada goberna sobre o 99%, contra a maioría social golpeada polas políticas da austeridade neoliberal. Neste momento, un espazo político de cambio e ruptura democrática que busque responder á situación de emerxencia social e de desigualdade ten que avogar de forma contundente pola democracia nas relacións económicas, por acabar coa corrupción, por deter a privatización do publico, potenciar os sistemas educativos e de saúde, reverter as estruturas patriarcais; e, en definitiva, construír, co tecido cidadá, un novo modelo económico e social. De igual forma, debe responder con garantías democráticas a toda tentativa de regresión autoritaria como forma de protexer e afondar nos dereitos e liberdades cidadás.

  Defensa dos recursos e bens comúns

  É imprescindible o compromiso colectivo con desenvolver políticas que establezan un novo marco de relación co ecosistema que nos rodea. Así mesmo, o novo paso que aquí comezamos ten que ter como obxectivo desenvolver unha proposta baseada na capacidade de xestionar os recursos propios en prol do ben común. Fronte aos que utilizan o de todxs para o seu beneficio particular, artellar formas de ocio, uso e xestión harmónicas dos bens comúns ao servizo das maiorías sociais e pensando no presente e no futuro do país e do planeta.

  Rescate da democracia

  A demanda da sociedade é clara: queremos recuperar a democracia. A responsabilidade común de aqueles e aquelas que camiñamos no proceso de Unidade Popular e cidadá pasa por artellar unha democracia que vaia máis alá do esqueleto institucional que coñecemos, e que pasa por ser, no mellor dos casos, un mero formalismo procedimental. Precisamos canles de participación que fagan da democracia un proceso constante e non só un modelo estático; é tempo de impulsar unha participación aberta a todos os niveis como obxectivo para construír un espazo de confluencia e un novo modelo de relación entre institucións e a cidadanía

  Procesos constituíntes. Soberanía. Dereito a decidir

  Desde a consciencia colectiva de Galicia como nación e da cidadanía galega como suxeito político, comprometémonos a afondar en todos aqueles mecanismos democráticos para a posta en marcha de procesos constituíntes desde os diferentes niveis institucionais e políticos do Estado. A cidadanía, o pobo galego, debe poder decidir libre e soberanamente que políticas lle conveñen para así poder institucionalizar por un lado, a soberanía popular, isto é marcos lexislativos, xurídicos, e políticos que defendan os dereitos sociais e fundamentais das persoas como conquistas colectivas da cidadanía, asegurando así a súa protección contra os ataques de superestruturas de escala continental non suxeitas a control democrático; e por outro o dereito a decidir como un elemento constituínte, signo inequívoco de cambio e garantía da libre, harmónica e democrática relación das nacións que conforman o actual Estado Español.

  De como o faremos :

  Proceso participativo

  Entendemos que a clave do éxito deste proceso é facer do mesmo un instrumento en mans da cidadanía. A este respecto, temos o compromiso de abrir un proceso de confluencia onde a cidadanía sexa a protagonista, tomando como propio o proceso e modelando, en primeira persoa do plural, todos os seus elementos cardinais: a elaboración programática, a materialización política do espazo, o código ético, control democrático e os elementos que conforman un suxeito político que aborda, dende unha perspectiva de cambio político e ruptura democrática, o proceso electoral para restituír a soberanía cidadá.

  Encaixe xurídico e político

  Co 24M vivimos un momento no que, non por vez primeira, fomos conscientes de que os procesos políticos superan aos propios encaixes xurídicos que as leis definen. Isto pon en valor a necesidade de que cando falamos dun proceso de cambio e ruptura democrática, as vontades políticas vaian ligadas á creatividade e ao desborde dos marcos xurídico-políticos preexistentes. Ao concibirmos o pobo galego como suxeito político soberano, entendemos que este espazo social e político, sustentado pola cidadanía galega, operará en consecuencia con este principio para todos os efectos e en todos os planos: político, xurídico, simbólico, comunicativo e organizativo, tanto na súa conformación como canle de participación cidadá como na súa actividade nas institucións.

  Igualdade

  Consideramos que a perspectiva de xénero e a consecución dunha conformación paritaria son aspectos fundamentais do espazo político e de participación que desexamos construír. Entendemos que só se pode falar de igualdade real e efectiva ao longo de todo este proceso de construción dun bloque social e político, poderemos falar dun espazo democrático. Sabemos pola acumulación de experiencias noutros procesos anteriores que deberemos establecer diferentes baremos para garantir que o cómputo de homes e mulleres sexa paritario. Traballaremos para que neste proceso a paridade no reparto de roles, nos postos e presenzas en espazos de decisión e de participación sexan unha realidade de cambio e non un mero compromiso declarativo.

  Rendición de contas

  Este proceso de acumulación de forzas democratizadoras debe ter a súa correlación final no establecemento de mecanismos que permitan a rendición de contas que desborden os habituais mecanismos de representación nas institucións. O bloque final que resulte deste proceso de confluencia social e política debe ser quen de artellar as canles de iniciativa e decisión para que a cidadanía á que se debe, a galega, poida participar activamente e outorgar lexitimidade a todo o proceso dunha forma viva e continuada.

 • Colaborador
  camisa 198
  Tienda
  [Viñeta] "Aumentan los millonarios, decienden los científicos"

  Está usted en necesidad de cualquier tipo de préstamo?
  ¿Necesita un préstamo personal?
  ¿Necesita préstamo de negocios?
  ¿Quieres pagar sus cuentas?
  ¿Quieres ser financieramente estable?

  E-mail: luiscarlosfinance@outlook.com

  Rellene el formulario de solicitud. 1) Nombre completo: 2) Campo: 3) Estado: 4) Dirección: 5) Sexo: 6) Ocupación: 7) Cantidad que se necesita: 8) Duración del préstamo: 9) El propósito del préstamo: 10)
  Teléfono: 11) Ingreso mensual:

  E-mail: luiscarlosfinance@outlook.com

  Granada responde a Grecia

  ¿Ha estado buscando DE FINANZAS ?. ¡¡¡NO BUSQUE MÁS!!! WE, le garantiza oferta de préstamo completamente certificado en el 2% TASA DE INTERÉS CON O SIN COLATERAL. WE préstamo dentro del RANG de 7.000 a 50,000.000.00 hoy están con nosotros por correo electrónico: anthonyisiloanfirm070@gmail.com

  Nombre completo:
  Monto del préstamo necesario:
  Duración del préstamo:
  País:
  Ocupación:
  Estado:
  Dirección:
  Género:
  Años:
  Número de teléfono / número de teléfono móvil:
  Ingreso mensual :

  Cordial saludo
  Cynthia Luciette (Publicista)
  Sr. Anthony Isi
  Director general
  E-MAIL: anthonyisiloanfirm64@gmail.com

  Las veinte mejores webs de trueque online y las diez mejores webs para conseguir productos gratis

  YO SOY el Sr. Rennison Mark, un prestamista de préstamo de buena reputación PRIVADO. Dar préstamos con interés del 2%. Aprobamos todo tipo de préstamos a la sociedad en general Nuestros préstamos están garantizados y ponemos en práctica un plan de pago de préstamo Fexible. Ofrecemos los siguientes tipos de préstamos:

  *Mejoras para el hogar
  * Préstamos Inventor
  * Préstamos de coches
  * Préstamo de Consolidación de Deuda
  *Línea de crédito
  * Segundo Préstamo
  * Préstamos Comerciales
  *Préstamos personales
  * Préstamos Internacional.

  enviamos un correo electrónico ahora para solicitar un préstamo de fiar y rápido y conseguir su aprobación 24 horas después de alcanzar la cumbre de su forma solicitante del préstamo dependiendo de la rapidez de sus respuestas son.

  E-mail: rennisonloanfirm@outlook.com

  Noticias Relacionadas
  En Portada
  Información legal - Contacta - Colaborar - Publicidad