Sección Sindical da CIG en Mercadona na Provincia da Coruña