Redacció

Sentència històrica contra l’Ajuntament de Barcelona. Personal interí i temporal

Sentència històrica contra l’Ajuntament de Barcelona. Personal interí i temporal

La sentència de la secció IV de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ja és ferma, es basa en el principi de no discriminació que estableix la clàusula 4 de la directiva 1999/70 CE sobre el treball de duració determinada. Confirma que no es pot discriminar…

21/07/2022