Galicia

A concelleira de Economía e Facenda de Compostela, María Rozas, e o seu homólogo en Madrid, Carlos Sánchez Mato, debaten en Compostela sobre a necesidade dunha banca pública

A concelleira de Economía e Facenda de Compostela, María Rozas, e o seu homólogo en Madrid, Carlos Sánchez Mato, debaten en Compostela sobre a necesidade dunha banca pública

Este coloquio pretende dar a coñecer como o sistema bancario actual neoliberalista é un cómplice desta crise-estafa que padecemos, que segue a promover un modelo económico especulativo que vai en contra dos dereitos da cidadanía. É por iso que camiñar cara a construción dunha banca pública, ao servizo dun novo…

29/03/2017