Galicia

Novidades sociolaborais do ano 2023

Novidades sociolaborais do ano 2023

Os importes actualizados das diferentes prestacións recóllense de maneira clara en distintos cadros. Asemade, resúmense as principais cuestións que se refiren ás pensións, como o novo mecanismo de equidade interxeracional ou os cambios na idade ordinaria de xubilación —que se atrasa dous meses respecto ao 2022. Por último, este breve…

16/01/2023