Galicia

Esqueda Unida Nalón entende fora de lugar  sacar a concurso, por dez anos, o contrato da recollida do lixo e limpeza viaria en Narón.

Esqueda Unida Nalón entende fora de lugar sacar a concurso, por dez anos, o contrato da recollida do lixo e limpeza viaria en Narón.

André Abeledo, portavoz da coalición da EU en Nalón, recorda ao Equipo de Goberno que os contratos de suministros e de servizos de prestación sucesiva terán  un prazo máximo de duración de cinco anos, incluíndo as posibles prórrogas que en aplicación do apartado segundo deste artigo acorde o órgano de…

31/12/2018