Catalunya

La CUP-Crida Constituent demana la creació d'una Banca Pública catalana

La CUP-Crida Constituent ha presentat una moció, que serà discutida en el ple que comença el 26 de juliol, on es demana que l'Institut de Finances de Catalunya es transformi en una Banca Pública. Moció subsegüent a la interpel·lació que va fer el darrer ple la diputada Eulàlia Reguant, demana "dur a terme les accions necessàries per a transformar, a tots els efectes, l'Institut Català de Finances en la banca pública d'inversions de Catalunya amb l'objectiu de facilitar líquid a l'economia productiva i l'economia social i solidà-ria catalana, en un termini de 5 mesos.

Temas: 

La CUP-CC denuncia manca de fermesa política contra les entitats financeres per acabar amb l’emergència residencial

La CUP-CC ha respost a l’anunci del Govern de la Generalitat de la proposta de la nova llei d’habitatge, que ha de substituir la llei 24/2015 suspesa pel Tribunal Constitucional, denunciant la manca de fermesa política i de mecanismes efectius per respondre a la situació d’emergència social i residencial que viu el país.

Temas: 

La CUP-CC vol que la comissió d’estudi contra la corrupció centri els seus esforços en analitzar els diferents òrgans de control del sector públic de Catalunya

Aquest 19 de juliol finalitzen les compareixences acordades en el pla de treball de la comissió i s'obrirà un termini per fixar la calendarització noves compareixences de cara al setembre. Per la CUP-CC aquestes tasques s’haurien de centrar en els òrgans específics de control existents al sector públic de Catalunya amb incidència en el control dels riscos de corrupció (conflictes d'interès, males praxis institucionalitzades, interinitat dels servidors públics, omissions o biaixos en les declaracions d'interessos) i del control clàssic dels actes de corrupció.

Temas: 

L’Ajuntament de Barcelona sol·licitarà empara al jutge després del segon intent fallit d’inspecció al CIE

L’Ajuntament de Barcelona sol·licitarà al jutjat Contenciós-Administratiu que autoritzi l’entrada dels inspectors municipals al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca, després que els funcionaris estatals hagin denegat, per segona vegada, l’entrada a l’equipament dels tècnics municipals.

L’Ajuntament de Barcelona sol·licitarà empara al jutge després del segon intent fallit d’inspecció al CIE

A iniciativa de Catalunya Sí Que es Pot i del portaveu del grup en temes de memòria històrica, Joan Josep Nuet, el proper dimarts 19 de juliol a les sis de la tarda el Parlament de Catalunya celebrarà un homenatge als treballadors i treballadores de la Cambra que van ser represaliades i afusellades per la dictadura franquista.

Páginas