Catalunya

Retirades les llicències de 597 allotjaments turístics per infringir la normativa

Retirades les llicències de 597 allotjaments turístics per infringir la normativa

Del total de pisos turístics aparentment legals que han revisat els serveis d’inspecció municipals, 297 ja han estat donats de baixa per irregularitats com les següents: Fer constar un titular de l’activitat diferent del propietari. Haver dividit l’habitatge en dos o tres pisos. No tenir cèdula d’habitabilitat. A més, s’han…

17/07/2020