Catalunya

CCOO de Catalunya exigeix més diàleg social i més polítiques públiques per consolidar la millora de l’ocupació

CCOO de Catalunya exigeix més diàleg social i més polítiques públiques per consolidar la millora de l’ocupació

La millora continuada de les dades de l’atur registrat i la reducció de la temporalitat transmeten l’èxit de la reforma laboral. Tanmateix sembla fer-se evident una certa inèrcia a l’hora d’assolir una taxa d’atur que s’apropi a la mitjana de la nostra zona monetària (7,5 %) i de superar flagells…

05/03/2023