Redacció •  Catalunya •  31/05/2022

El Govern assumeix la responsabilitat dels projectes lingüístics dels centres educatius

L’Executiu català aprova un decret llei que estableix l’ensenyament de les llengües a partir de la realitat sociolingüística i no de “paràmetres numèrics, proporcions o percentatges”.

El Govern assumeix la responsabilitat dels projectes lingüístics dels centres educatius

El Govern de la Generalitat, en una reunió extraordinària del seu Consell Executiu, ha aprovat aquest dimarts un decret llei per protegir els directors i directores dels centres educatius de l’acció dels tribunals sobre les llengües d’ús a les aules, en què estableix que és el Departament d’Educació qui assumeix la responsabilitat sobre la legalitat dels projectes lingüístics de tots els centres.

La normativa estipula que l’ensenyament de les llengües als centres s’ha de dur a terme a partir de l’anàlisi de la realitat cultural i lingüística de cadascun dels centres, i no pas d’acord amb “paràmetres numèrics, proporcions o percentatges”. D’aquesta manera, el Govern busca protegir el model d’escola catalana de la sentència que obliga a impartir un 25% de les classes en llengua castellana.

“El Govern ha de garantir i garantirà que les interferències judicials, motivades per persecucions ideològiques, com és el cas de la sentència del 25% de castellà, no afectin al bon funcionament de l’ensenyament i tampoc condicionin el model d’escola catalana”, ha assegurat en roda de premsa la portaveu de l’Executiu, Patrícia Plaja.

El decret llei aprovat aquest dimarts se suma a la llei que s’està tramitant al Parlament, que situa que el català, «com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu i la d’ús normal en l’acollida de l’alumnat nouvingut», i fixa que l’abast de la presència de les llengües oficials a l’ensenyament s’ha de determinar “exclusivament amb criteris pedagògics”.

Educació ofereix assessorament als centres

El decret llei del Govern estableix que els projectes lingüístics han de considerar “criteris objectius com” l’entorn sociolingüístic del centre, els objectius de normalització lingüística del català i de l’aranès a l’Aran, el respecte a la diversitat cultural i lingüística de l’alumnat, i els nivells de coneixements lingüístics, mantenint el català com a “centre de gravetat” del servei públic educatiu de Catalunya.

El Departament d’Educació facilitarà l’assessorament necessari als centres per l’elaboració, aprovació o revisió dels seus projectes. Aquests elaboraran el projecte lingüístic, que emmarcarà el tractament de les llengües al centre, i el Departament d’Educació, en un màxim de 30 dies, validarà si el projecte s’adapta a normativa i, en cas contrari, n’instarà a la modificació.


ERC /