La Tienda Republicana

Els comuns reclamen que es recuperi la “bilateralitat” Generalitat - Estat i es retirin els recursos sobre les lleis suspeses pel TC

14/06/2018

Els grups al Parlament i al Congrés insten a reunir la Comissió Bilateral per tal d’obrir una “nova etapa” de diàleg “de tu a tu”.

La portaveu de Catalunya en Comú Podem al Parlament, Elisenda Alamany, i el portaveu adjunt d’En Comú Podem al Congrés, Josep Vendrell, han comparegut avui en roda de premsa per reclamar que en el període d’un mes es reuneixi la Comissió Bilateral Generalitat – Estat amb l’objectiu de recuperar les lleis catalanes tombades pel TC i obrir “una nova etapa de diàleg” que permeti “tirar endavant grans consensos de país”.

La iniciativa es concreta amb el registre d’una proposta de resolució al Parlament i d’una Proposició no de Llei al Congrés en què es reclama al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat que en el termini d’un mes s’impulsi la convocatòria de la Comissió Bilateral per tal d’abordar la retirada dels conflictes de competències plantejats davant el Tribunal Constitucional pel PP i que han comportat la suspensió de lleis aprovades al Parlament, en alguns casos per unanimitat. Així mateix, demanen que es reactivi la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat per “avançar en el traspàs de transferències pendents”.

Els comuns insten ambdós governs a “iniciar una nova etapa de relacions basada en el diàleg, el respecte institucional i el principi de bilateralitat per afrontar el conflicte polític”. “S’obre una oportunitat, una etapa de diàleg, i ens agradaria passar de les paraules als fets”, ha dit Alamany. La portaveu de CatECP ha qualificat “d’ingerència intolerable a la sobirania del Parlament” els recursos presentats davant del TC que van generar la suspensió automàtica de fins a 46 lleis, entre elles la de comerç, la llei de canvi climàtic, i la llei d’universalització de la sanitat. “El que han fet aquests recursos, a més de torpedinar la normalitat democràtica a Catalunya, és que no han permès protegir la gent més vulnerable”, ha defensat Alamany.

Per la seva part, el portaveu adjunt d’En Comú Podem, Josep Vendrell, ha remarcat que “la moció de censura obre una nova etapa de superació de la confrontació que ha d’estar marcada pel diàleg”. “Ara cal passar de les paraules als fets i concretar tant la manera de dur a terme aquest diàleg com el seu contingut”, ha afegit el diputat d’ECP en referència a la comissió bilateral Generalitat-Estat. “Plantegem que aquest mecanisme es posi en marxa en el termini d’un mes per poder abordar qüestions com els conflictes competencials entre l’Estat i la Generalitat o els projectes de llei i les inversions que afectin a Catalunya”, ha concretat Vendrell. Per últim, ha demanat al PSOE “no deixar-se acomplexar pel PP i C’s; cal ser valents i establir com a línia fonamental el diàleg democràtic entre els dos governs”.
 

Descarrega la PR i la PNL en aquest enllaç.

---------

Los comunes reclaman que se recupere la "bilateralidad" Generalitat - Estado y se retiren los recursos sobre las leyes suspendidas por el TC

Los grupos en el Parlament y en el Congreso instan a reunir la Comisión Bilateral para abrir una "nueva etapa" de diálogo "de tú a tú"
 
La portavoz de Catalunya en Comú Podem en el al Parlament, Elisenda Alamany, y el portavoz adjunto de En Comú Podem en el Congreso, Josep Vendrell, han comparecido hoy en rueda de prensa para reclamar que en el período de un mes se reúna la Comisión Bilateral Generalitat - Estado con el objetivo de recuperar las leyes catalanas tumbadas por el TC y abrir "una nueva etapa de diálogo" que permita "sacar adelante grandes consensos de país".

La iniciativa se concreta con el registro de una propuesta de resolución en el Parlamento y de una Proposición no de Ley en el Congreso en la que se reclama al Govern de la Generalitat y al Gobierno del Estado que en el plazo de un mes se impulse la convocatoria de la Comisión Bilateral para abordar la retirada de los conflictos de competencias planteados ante el Tribunal Constitucional por el PP y que han supuesto la suspensión de leyes aprobadas en el Parlament, en algunos casos por unanimidad. Asimismo, piden que se reactive la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Generalitat para "avanzar en el traspaso de transferencias pendientes".

Los comunes instan ambos gobiernos a "iniciar una nueva etapa de relaciones basada en el diálogo, el respeto institucional y el principio de bilateralidad para afrontar el conflicto político". "Se abre una oportunidad, una etapa de diálogo, y nos gustaría pasar de las palabras a los hechos", ha dicho Alamany. La portavoz de CatECP ha calificado " 'de injerencia intolerable a la soberanía del Parlament" los recursos presentados ante el TC que generaron la suspensión automática de hasta 46 leyes, entre ellas la de comercio, la ley de cambio climático, y la ley de universalización de la sanidad. "Lo que han hecho estos recursos, además de torpedear la normalidad democrática en Catalunya, es que no han permitido proteger a la gente más vulnerable", ha defendido Alamany.
 

Por su parte, el portavoz adjunto de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha remarcado que "la moción de censura abre una nueva etapa de superación de la confrontación que debe estar marcada por el diálogo". "Ahora hay que pasar de las palabras a los hechos y concretar tanto la manera de llevar a cabo este diálogo como su contenido", ha añadido el diputado de ECP en referencia a la comisión bilateral Generalitat-Estado. "Planteamos que este mecanismo se ponga en marcha en el plazo de un mes para poder abordar cuestiones como los conflictos competenciales entre el Estado y la Generalitat o los proyectos de ley y las inversiones que afecten a Catalunya", ha concretado Vendrell. Por último, ha pedido al PSOE "no dejarse acomplejar por el PP y C's; hay que ser valientes y establecer como línea fundamental el diálogo democrático entre los dos gobiernos".

Descarrga la PR i la PNL en este enlace.