Lucía Martín: "El nou Govern apunta gestos, treballarem per a transformar-los en polítiques que canviïn la vida de la gent"

07/06/2018

En Comú Podem celebra que el nou Executiu tingui més dones que homes però insisteix a feminitzar també la manera de fer política.


En Comú Podem s'encomana la tasca de traduir en polítiques socials i econòmiques que millorin la vida de la gent els gestos que apunta el nou Gabinet de Ministres. La portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Lucía Martín, considera que el nou Executiu ve a trencar amb moltes de les inèrcies del Govern anterior i valora positivament que s'hagin buscat perfils especialitzats, però remarca que "les paraules s'han de convertir en fets que suposin un canvi real".

Per exemple, considera que el fet que s'hagi elaborat un Gabinet amb més dones que homes "és una victòria del moviment feminista, que està cridat a liderar la revolució democràtica". Però insisteix en que cal anar més enllà: "La feminització de la política que d'impregnar tot el Govern i atendre les demandes del 8-M. Feminitzar la política és fer polítiques feministes i també treballar d'una manera diferent, des del diàleg, l'acord i la col·laboració".

En Comú Podem creu que els projectes dels nous ministres seran difícils de dur a terme, d'entrada, amb un Govern feble que compta només amb 84 diputats, i recorda al PSOE que pot triar entre gestionar l'herència de Rajoy o governar amb el seu suport una agenda de canvi. "Per emprendre aquesta segona opció, té la nostra mà estesa", ha afirmat Martín, que espera que Pedro Sánchez, liderant un Govern clarament inspirat en l'etapa de l'anterior Executiu socialista, "sigui conscient dels reptes que té el país i que les demandes de la ciutadania han canviat radicalment des de 2004".


-----

Lucía Martín: "El nuevo Gobierno apunta gestos, trabajaremos para transformarlos en políticas que cambien la vida de la gente"

En Comú Podem celebra que el nuevo Ejecutivo tenga más mujeres que hombres pero insiste en feminizar también la manera de hacer política

En Común Podem se encomienda la tarea de traducir en políticas sociales y económicas que mejoren la vida de la gente los gestos que apunta el nuevo Gabinete de Ministros. La portavoz de En Común Podem en el Congreso, Lucía Martín, considera que el nuevo Ejecutivo viene a romper con muchas de las inercias del Gobierno anterior y valora positivamente que se hayan buscado perfiles especializados, pero remarca que "las palabras se tienen que convertir en hechos que supongan un cambio real".

Por ejemplo, considera que el hecho de que se haya elaborado un Gabinete con más mujeres que hombres "es una victoria del movimiento feminista, que está llamado a liderar la revolución democrática". Pero insiste en que hay que ir más allá: "La feminización de la política debe impregnar todo el Gobierno y atender las demandas del 8-M. Feminizar la política es hacer políticas feministas y también trabajar de una manera diferente, desde el diálogo, el acuerdo y la colaboración".

En Comú Podem cree que los proyectos de los nuevos ministros serán difíciles de llevar a cabo, de entrada, con un Gobierno débil que cuenta sólo con 84 diputados, y recuerda al PSOE que puede elegir entre gestionar la herencia de Rajoy o gobernar con su apoyo una agenda de cambio. "Para emprender esta segunda opción, tiene nuestra mano extendida", ha afirmado Martín, que espera que Pedro Sánchez, liderando un Gobierno claramente inspirado en la etapa del anterior Ejecutivo socialista, "sea consciente de los retos que tiene el país y de que las demandas de la ciudadanía han cambiado radicalmente desde 2004".