Redacción •  Catalunya •  19/05/2022

Morales: «L’habitatge cooperatiu és construir sobirania, comunitat, transitar cap a un model més humà i més sostenible»

El Parlament aprova impulsar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya amb un ampli suport.

Morales: «L’habitatge cooperatiu és construir sobirania, comunitat, transitar cap a un model més humà i més sostenible»

Els grups parlamentaris d’Esquerra Republicana, Junts, CUP, En Comú Podem i PSC han aprovat reconèixer i impulsar l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya, arran d’una proposta de resolució que es van registrar conjuntament republicans, comuns i cupaires al gener a la comissió de Drets Socials.

«És un sistema organitzatiu de ciutadans per accedir a l’habitatge, que supera el que és el tradicional lloguer o compra. Ha de ser una aposta per garantir el dret a l’habitatge», ha explicat el diputat republicà Pau Morales en la seva intervenció en la comissió.

L’objectiu principal de la proposta de resolució és reconèixer l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com un model d’accés a l’habitatge no especulatiu i sense ànim de lucre, que contribueixi a augmentar el parc d’habitatge social i assequible a llarg termini i sigui compromès amb la sostenibilitat, l’economia social i l’enfortiment de dinàmiques comunitàries.

Morales ha destacat que «no és només habitatge, és construir sobirania, és construir vida plena, és combatre aquest individualisme creixent. I, per tant, és construir comunitat, transitar cap a un model més humà i més sostenible».

Donar resposta als reptes de la nostra societat des d’una mirada transformadora i justa és un element imprescindible d’aquesta proposta de resolució, «més enllà de les necessitats objectives d’habitatge per l’emancipació juvenil, anem cap a una transformació dels nuclis familiars, on haurem de prestar molta atenció a un envelliment que ha de ser actiu i que no ha de suposar solitud per gran part de la nostra societat», ha assegurat el diputat.

Tot i que amb vots diferenciats a cada punt, el Parlament, doncs, reconeix i promou l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a gent gran amb serveis i espais compartits com una modalitat alternativa a la institucionalització del model de residències i es dona suport als projectes que es desenvolupin a Catalunya per facilitar-ne l’assequibilitat.

Per altra banda, recomana modificar els instruments legals que facilitin l’aposta per aquest model i la seva promoció, per aquesta raó, es vol modificar la llei de cooperatives per tal de desenvolupar la regulació del model, de manera que aquests habitatges sempre es quedin a disposició de persones que ho necessitin.

També, es vol impulsar una modificació de la Llei de l’Institut Català de Finances per permetre el finançament de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús en el seu conjunt, sempre i quan siguin cooperatives considerades sense ànim de lucre.

Finalment, es demana consolidar la línia d’ajuts per part de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives adreçada a reduir les aportacions inicials de tots els projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús d’arreu del país, per facilitar-ne l’assequibilitat i inclusió social. A més, s’ha de fomentar la col·laboració amb entitats municipalistes i altres administracions supralocals, per fer «una aposta política des del municipalisme, on nosaltres hi serem», ha reblat Pau Morales.


ERC /