Redacción •  Catalunya •  09/12/2023

La Plataforma en Defensa del riu Ripoll denuncia la tramitació del projecte Surfcity

  • S’ha tingut coneixement que el govern municipal de PSC-Junts x Sabadell està tramitant el projecte del complex lúdic-esportiu privat per a la pràctica de surf, SurfCity, al riu Ripoll.
  • La Plataforma en Defensa del riu Ripoll, a la qual dona suport Ecologistes en Acció de Catalunya, entre d’altres entitats, denunciem el menyspreu vers el ple municipal i la irresponsabilitat davant les emergències climàtica i per sequera.
La Plataforma en Defensa del riu Ripoll denuncia la tramitació del projecte Surfcity

El govern municipal de PSC-Junts x Sabadell està tramitant el Pla Especial Urbanístic, PE-141, que té com objectiu definir les condicions d’ordenació i d’edificació d’uns terrenys situats al sector de Sant Oleguer, per a la implantació d’un equipament esportiu per a la pràctica del surf. El document té data d’octubre 2023 i actualment està en fase de consultes ambientals.

Menyspreu envers els acords presos pel Ple municipal

La Plataforma i les organitzacions que li donem suport denuncien l’actitud de menyspreu al Ple Municipal i d’irresponsabilitat ambiental per part del govern PSC-Junts, ja que al mes de maig passat va aprovar per majoria dels representants de la ciutat una moció per desestimar el projecte lúdic-esportiu amb una piscina d’onades artificials per a la pràctica del surf, anomenat SurfCity. Sembla que el Govern de Sabadell ha confós tenir majoria absoluta a la institució municipal en tenir carta blanca per a la ciutat, sense informar al Ple Municipal ni a les entitats de la Taula del Rodal, tal com s’havia compromès, amb actuacions al marge de l’interès públic.

Irresponsabilitat ambiental en plena emergència per sequera i climàtica

L’administració que hauria de vetllar per evitar el malbaratament d’un recurs comú de tots els ciutadans, tant bàsic i tan escàs com l’aigua és qui impulsa de nou un projecte privat com el SurfCity, que suposaria una enorme despesa d’aigua (més de 12.000 m3), únicament per a satisfer l’interès lucratiu d’un particular.

Les organitzacions també denuncien que s’està tramitant mitjançant un Pla Especial, és a dir amb absoluta opacitat -conscients de la impopularitat del projecte i pels perjudicis que significa pel riu Ripoll, el medi i els interessos de la ciutat i de la ciutadania- i que no s’ha informat la Taula del Rodal, ni els grups municipals de l’oposició en tenen constància.

D’altra banda, tampoc no ha respost les múltiples al·legacions que el mes de setembre de 2022 –fa més de 15 mesos- es van presentar al Plec de clàusules administratives per l’adjudicació directa de la concessió dels terrenys municipals per a la construcció d’un centre per a la pràctica del surf, a favor de l’empresa LUNATICA LODGING S.L.

La Plataforma en defensa del riu Ripoll ha tingut constància del tràmit del PE-141 perquè l’Ajuntament de Sabadell, l’11 d’octubre de 2023, va iniciar el tràmit d’avaluació ambiental simplificada al departament d’Acció Climàtica-GENCAT amb un període de consideracions i al·legacions que finalitza el dia 6 de desembre de 2023.

Des de la Plataforma hem remès al Departament d’Acció Climàtica les consideracions i al·legacions ja realitzades sobre la tramitació del PE-141 i sol·licitant:

No continuar el tràmit fins tenir el trasllat de les al·legacions del tràmit administratiu municipal.Resoldre l’Avaluació Ambiental Estratègica simplificada amb la negativa del Projecte i amb recomanar l’opció zero de no intervenir i de renaturalitzar l’entorn amb el Projecte presentat per la Plataforma en Defensa del Riu Ripoll.

Informar desfavorablement per no incloure cap opció alternativa d’ús d’aquest espai de titularitat pública per a altres usos, ni altres emplaçaments del municipi o d’altres municipis del territori.

Informar desfavorablement per la manca d’informació de base municipal sobre fauna, biodiversitat i qualitat de l’aigua, i per la manca de consultes de l’Informe de Fauna i vegetació a instituts oficials de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat Espanyol en relació a les especies en risc d’extinció i espècies protegides (avifauna, mamífers, etc..) presents a la conca del riu Ripoll.

Informar desfavorablement projectes especulatius dels recursos naturals en l’actual context d’emergència de Sequera i climàtica que afectin la pèrdua de biodiversitat del riu Ripoll a Sabadell, com defensen la Campanya Aigua es Vida, i les entitats com Ecologistes en Acció, d’On No n’hi ha NO en raja.

Considerem que la tramitació d’un projecte com el Surfcity en plena situació d’Emergència per Sequera Hídrica és una impostura de l’administració i una actitud de negacionisme climàtic per part de l’Alcaldessa de Sabadell sra.Marta Farrés, (PSC i Junts), que comporta un descrèdit de la política i dels comportaments de responsabilitat de les administracions públiques, posant de manifest que s’actua al servei dels interessos privats enlloc de fer-ho a favor dels interessos de la ciutadania i d’acord amb l’obligació d’actuar contra l’emergència per sequera hídrica i climàtica.

Des de la Plataforma en Defensa del riu Ripoll es continuarà treballant per reclamar que els esforços públics es destinin a un procés de recuperació i de renaturalització del Parc Fluvial del riu Ripoll aturat fa anys, revertir l’estat d’abandonament en què es troba, millorar la qualitat de l’aigua i les zones d’horta i d’estada, rehabilitar el patrimoni arquitectònic i històric, eliminar les indústries abandonades i afavorir l’ús social i de lleure de manera cívica i sostenible. Així mateix, es prendran totes les mesures administratives, jurídiques i legals a l’abast per aturar aquest atemptat contra la millora del riu Ripoll i un bé escàs i preuat com l’aigua a la ciutat de Sabadell.


medio ambiente /