Redacción •  Catalunya •  07/01/2024

Entitats catalanes contra la rebaixa de la protecció del llop

  • La plataforma Grup Llop Catalunya, de la qual forma part Ecologistes en Acció de Catalunya, denuncia la rebaixa del grau de protecció del llop a Europa.
  • Les entitats han firmat la carta, juntament amb unes 300 entitats europees, en favor de la protecció del llop.
Entitats catalanes contra la rebaixa de la protecció del llop

Les entitats i associacions de la plataforma denuncien el plantejament de la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen de rebaixar el grau de protecció del llop d’»estrictament protegit» a «protegit» amb la finalitat de flexibilitzar la gestió i permetre’n la caça.

El llop és una espècie estrictament protegida des que Europa va signar el Conveni relatiu a la Conservació de la Vida Silvestre i del Medi Natural a Europa (1979) i que va entrar en vigor el 1982, el qual ha servit per restaurar parcialment la població de llops a Europa, però encara no s’ha pogut aconseguir una expansió homogènia de la població. Les millores aconseguides fins a la data no poden ara fer passes enrere per una decisió política.

Recordem que a la Península Ibèrica només fa dos anys que el Ministeri per a la Transició Ecològica va publicar l’ordre ministerial per a la qual l’espècie va deixar de ser espècie cinegètica, inclosa dins la Llista d’Espècies a Règim de Protecció Especial (LESPRE). El llop no ha tingut temps material per expandir-se més enllà del nord-oest peninsular, tan sols una lloba ibèrica ha arribat a l’Aragó. En comunitats autònomes com Catalunya i tot el sector sud i oriental de la península no existeixen llopades, únicament comptem amb individus solitaris des de fa més de 20 anys sense arribar a tenir en cap cas una població consolidada.

Per aquest motiu, a Catalunya el llop s’inclou dins del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada, aprovat el 20 de setembre de 2022, i és considerada com a espècie «extinta com a reproductora». Aquesta catalogació, extrapolable a moltes altres comunitats autònomes estatals que no compten amb cap llop, és absolutament incompatible amb les mesures que vol proposar la presidenta de la Comissió Europea ja que la gestió cinegètica dificultarà l’expansió natural del llop cap a les regions esmentades. N’és un exemple la gestió cinegètica de llops a França on any rere any la població continua creixent sense símptomes de dispersió de la població. Cal recordar que en casos de certa densitat de la població ja s’estan aplicant mesures preventives, com el tancat elèctric o gossos de protecció, els resultats dels quals són altament favorables en espera de la dispersió natural del llop que ajudi a relaxar aquestes àrees.

El llop és un regulador de les poblacions d’ungulats, rol que no pot ser substituït per l’acció humana, que mata indiscriminadament i no sota criteris biològics, tal com fan els grans depredadors. Paral·lelament, s’han vist molt clarament greus problemes generats per l’activitat de la caça pel que fa a l’impacte sobre els ecosistemes (pertorbació de poblacions salvatges i contaminació per plom), així com pels riscos de l’ús d’armes de foc cap a les persones derivats d’accidents, sovint, amb mortals o greus conseqüències.

Aquesta denuncia se suma a les que ja han manifestat organitzacions diverses a tot Europa, entre les quals la confederació d’Ecologistes en Acció. Per això totes les entitats ambientals membres de Grup Llop Catalunya s’han adherit a la carta oberta que han firmat més de 300 organitzacions europees en què es demana a Von der Leyen i la Comissió Europea que descarti la proposta de rebaixar la protecció al llop.


medio ambiente /