Redacció •  País Valencià •  23/02/2017

Vaga General Educativa del 9 de Marrç

Des del Front Estudiantil Unificat (FEU València) convoquem a l’estudiantat el proper 9 de març a la vaga general educativa, donant suport a la convocatòria de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. Així com a les manifestacions convocades el mateix día a la ciutat de València: 12h Facultat d’Història i Geografía, i 18h Plaça de Sant Agustí.

Vaga General Educativa del 9 de Marrç

La LOMQE continua vigent malgrat el rebuig generalitzat i el Govern no sembla disposat a donar les passes necessàries per a la seua derogació. A la LOMQE se suma el 3+2, les continuades retallades en pressupostos, l’augment de les ratios, la pujada de les taxes universitàries, una brutal disminució de les beques i la constant precarització laboral de les treballadores i treballadors relacionats amb el sector. No hem d’oblidar que l’empitjorament de la qualitat de la educació té conseqüències negatives per a tots els àmbits de la societat, ja que priva a l’estudiantat de família treballadora del nivell de formació necessari per tal de gaudir d’una vida digna en el futur.

Som conscients de que aquestes lluites no finalitzen amb la convocatòria de la vaga; per això treballem al llarg de tot el curs per defensar els drets de l’estudiantat. Així i tot, concebem les vagues, i aquesta en especial per ser unitària i estatal, com el punt àlgid de la lluita i com el moment d’evidenciar el nostre descontent i oposició a les polítiques de desmantellament.

A la vista d’aquesta intolerable situació, el 9 de març les i els integrants de la comunitat educativa eixirem al carrer a lluitar pels nostres drets. Durant els díes previs es van a realitzar activitats informatives, tant als centres d’estudi, com per les xarxes socials. Per a conscienciar a l’estudiantat de la necessitat d’organitzar-se i movilitzar-se per defendre els nostres drets.

HUELGA GENERAL EDUCATIVA 9 DE MARZO

Desde el FEU València (Front Estudiantil Unificat) convocamos al estudiantado el próximo 9 de marzo a la huelga general educativa, sumándonos a la convocatoria de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. Así como a las manifestaciones convocadas el mismo día en la ciudad de València: 12h Facultad de Geografía e Historia, y 18h Plaza Sant Agusí.

La LOMCE sigue vigente a pesar del rechazo generalizado y el Gobierno no parece dispuesto a dar los pasos necesarios para su derogación. A la LOMCE se suma el 3+2, los continuos recortes en presupuestos, el aumento de las ratios, la subida de las tasas universitarias, una brutal disminución de las becas y la constante precarización laboral de las obreras y los obreros relacionados con el sector. No debemos perder de vista que el empeoramiento de la calidad de la educación repercute negativamente en el resto de ámbitos de la sociedad, ya que impide al estudiantado de familia trabajadora alcanzar el nivel de formación necesario para poder disfrutar de una vida digna en el futuro.

Somos conscientes de que estas luchas no culminan con la convocatoria de la huelga; por eso trabajamos durante todo el curso para defender los derechos del estudiantado. Aun así, entendemos las huelgas, y esta en concreto por ser unitaria y estatal, como el punto álgido de la lucha y como el momento de evidenciar nuestro descontento y oposición a las políticas de desmantelamiento.

A la vista de esta intolerable situación, el 9 de marzo las y los integrantes de la comunidad educativa saldremos a la calle a luchar por nuestros derechos. Durante los días previos se van a realizar actividades informativas, tanto en los centros de estudio como en las redes sociales. Para concienciar al estudiantado de la necesidad de organizarse y movilizarse para defender nuestros derechos.


educación /  Huelga General Educativa /