Redacción •  Euskal Herria •  09/10/2017

CNT publica un informe analizando la situación del empleo durante los últimos 10 años en Euskal Herria

“Hay 134.225 empleos menos a jornada completa”, ha confirmado CNT.
“Podemos hablar de Década Perdida, que muy probablemente se alargará en el tiempo”, ha resaltado el sindicato.

CNT publica un informe analizando la situación del empleo durante los últimos 10 años en Euskal Herria

Diferentes instituciones publican noticias sobre la mejoría de la economía, los miles de contratos firmados y que, desde CNT, “consideramos que no reflejan la situación real”. Parece que la “crisis” está ya superada, pero para la clase trabajadora “la precariedad, el empobrecimiento y la incapacidad de planificar una vida más allá de llegar a fin de mes es su día a día”, ha subrayado la organización anarcosindicalista.

El informe, titulado “Análisis de la situación socio económica 2007-2017: una década perdida”, CNT quiere ayudar a clarificar esta situación. Se ha analizado la generación de la riqueza (mediante el PIB), la situación del empleo (personas empleadas) y la evolución de la renta. “Hemos excluido el análisis del desempleo, ya que hay bastante información al respecto”, ha resaltado el sindicato.

Entre las conclusiones, a destacar que, desde el punto de vista de la generación de riqueza, la crisis ha sido superada. Sin embargo, se “han destruido 134.225 empleos de jornada completa, aumentando la precariedad”, ha dicho CNT. Por otro lado, también se constata un empobrecimiento de los hogares junto a un aumento de la pobreza.

Para concluir, según la organización anarcosindicalista, “viviremos una situación de crecimiento económico que seguirá siendo acaparado por las élites; mientras la clase trabajadora, la artífice de este crecimiento, está condenada a padecer una mala situación”. “Nos condenan a vivir miserablemente”, ha concluido CNT.

CNTk Euskal Herriko azken 10 urteko enpleguaren egoera aztertzen duen txostena argitaratu du

Jardunaldi osoko 134.225 enplegu gutxiago daude”, baieztatu du CNTk

Hamarkada galduari buruz hitz egin dezakegu, seguruenik denboran luzatuko dena”, azpimarratu du sindikatuak

Hainbat instituzioek ekonomia hoberuntz doala aipatzen dute, sinatu diren milaka kontratuak aipatuz, baina CNTren ustetan, “ez dute egoera erreala azaltzen”. Badirudi “krisia” gaindituta dagoela, baina langileriarentzat “prekarietatea, pobretzea eta hilabete amaiera baino haratago bizitza antolatzea ia ezinezkoa den eguneroko bizitza baita”, azpimarratu du erakunde anarkosindikalistak.

CNTk txosten honekin, “Análisis de la situación socio económica 2007-2017: una década perdida”, egoera hau argitu nahi du. Aberastasunaren sorrera aztertu da (BPGren bitartez), enpleguaren egoera (pertsona enplegatuen kopurua) eta errentaren eboluzioa. “Langabeziaren analisia kanpo utzi dugu, honen inguruan informazio nahikoa baitago”, sindikatuak esan du.

Ondorioen artean, azpimarratzekoa da aberastasunaren sorrera aldetik, krisia gaindituta dagoela. Hala ere, “jardunaldi osoko 134.225 enplegu deuseztu dira, prekarietatea handituz”, CNTk esan du. Beste aldetik, hamarkada honetan pobreziaren hazkunde garrantzitsu bat eman da.

Amaitzeko, erakunde anarkosindikalistaren iritziz, “eliteek monopolizatiko duten hazkunde ekonomiko baten testuinguru bat biziko dugu; bitartean, hazkunde honen sortzaileek, langileriak, egoera okerra bizitzera pairatuko du”. “Bizitza ziztrin bat bizitzera kondenantzen gaituzte”, ebatzi du CNTk.


CNT /