Redacció •  Catalunya •  15/02/2017

PP, C’s i PdeCAT impedeixen la creació d’una banca pública proposada per En Comú Podem

Les tres formacions han votat en contra d'una PNL presentada per En Comú Podem que proposava crear un pol públic bancari sobre la base de les entitats financeres rescatades que encara controlen l'Estat i l'ICO.

PP, C’s i PdeCAT impedeixen la creació d’una banca pública proposada per En Comú Podem
El ple del Congrés dels Diputats ha rebutjat avui una Proposició No de Llei (PNL) d’En Comú Podem que proposava la creació d’una banca pública. La iniciativa especificava que aquest nou pol públic bancari hauria de crear-se sobre la base de les entitats financeres rescatades que encara es mantenen sota control de l’Estat, que són Bankia i Banc Mare Nostrum, i l’ICO. Quant a la seva prioritat, seria «finançar projectes d’infraestructures i equipaments públics i projectes empresarials de llarg termini dins d’una política industrial coherent que afavoreixi a les pimes», detallava el text rebutjat.

Segons el Tribunal de Comptes el rescat bancari ha costat 60.718 milions d’euros a les arques públiques, uns 1.305 euros per cada ciutadà. D’aquests diners, i tot i que els governs del PSOE i el PP van insistir que el rescat no repercutiria a les butxaques dels ciutadans, només s’ha recuperat el 5%. Mentrestant, tal com ha destacat en la seva intervenció el portaveu d’En Comú Podem, Xavier Domènech, la banca generava beneficis. «Mentre tots nosaltres hem contribuït amb injeccions de més de 60.000 milions a la banca, davant l’amenaça de l’enfonsament de tot el sistema, i alhora que ens retallaven drets i salaris, el sector bancari ha amassat uns beneficis de 95.000 milions d’euros en 7 anys «, ha lamentat.

«Tot això sota el discurs que amb aquestes ajudes tornaria el crèdit a les famílies i al petit i mitjà teixit productiu. Un mentida més», ha continuat Domènech. «La realitat va ser una altra: desnonaments, acumulació de pisos en mans dels bancs, estrangulament de l’economia productiva, clàusules sòl i portes giratòries amb targetes black de regal». I davant tot això, què ha fet l’estat?, s’ha preguntat el diputat. «Pràcticament res més que tornar a la vella pràctica de socialitzar pèrdues, que les paguem entre tots, i privatitzar de nou els beneficis».

Per tot això En Comú Podem destaca la necessitat de crear una banca pública que, sota els paràmetres de justícia social i desenvolupament sostenible, ajudi a reactivar l’economia, redueixi l’atur i faci fluir el crèdit. «El mateix Banc Mundial reconeix el positiu paper que han jugat els bancs públics de diversos països durant la crisi financera per mantenir el flux de crèdit, compensant parcialment la reducció del crèdit ofert pels bancs privats, així com l’evidència del paper contracíclic que han jugat diversos bancs públics durant la crisi», ha argumentat Domènech.

La PNL ha estat rebutjada amb els vots en contra de Ciutadans, PP, PdeCAT i PNB. PSOE i ERC han votat a favor.

———————

PP, C’s y PdeCAT impiden la creación de una banca pública propuesta por En Comú Podem

Las tres formaciones han votado en contra de una PNL presentada por En Comú Podem que proponía crear un polo público bancario sobre la base de las entidades financieras rescatadas que aún controlan el Estado y el ICO

El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy una Proposición No de Ley (PNL) de En Comú Podem que proponía la creación de una banca pública. La iniciativa especificaba que este nuevo polo público bancario debería crearse sobre la base de las entidades financieras rescatadas que aún se mantienen bajo control del Estado, que son Bankia y Banco Mare Nostrum, y el ICO. En cuanto a su prioridad, sería “financiar proyectos de infraestructuras y equipamientos públicos y proyectos empresariales de largo plazo dentro de una política industrial coherente que favorezca a las pymes”, detallaba el texto rechazado.

Según el Tribunal de Cuentas el rescate bancario ha costado 60.718 millones de euros a las arcas públicas, unos 1.305 euros por cada ciudadano. De este dinero, y a pesar de que los gobiernos del PSOE y el PP insistieron en que el rescate no repercutiría a los bolsillos de los ciudadanos, sólo se ha recuperado el 5%. Mientras tanto, tal y como ha destacado en su intervención el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, la banca generaba beneficios. “Mientras todos nosotros hemos contribuido con inyecciones de más de 60.000 millones a la banca, ante la amenaza del hundimiento de todo el sistema, y a la vez que nos recortaban derechos y salarios, el sector bancario ha amasado unos beneficios de 95.000 millones de euros en 7 años”, ha lamentado.  

“Todo ello bajo el discurso de que con estas ayudas volvería el crédito a las familias y al pequeño y mediano tejido productivo. Un mentira más”, ha continuado Domènech. “La realidad fue otra: desahucios, acumulación de pisos en manos de los bancos, estrangulamiento de la economía productiva, cláusulas suelo y puertas giratorias con tarjetas black de regalo”. Y ante todo ello, ¿qué ha hecho el estado?, se ha preguntado el diputado. “Prácticamente nada más que volver a la vieja práctica de socializar pérdidas, que las pagamos entre todos, y privatizar de nuevo los beneficios”.

Por todo ello En Comú Podem destaca la necesidad de crear una banca pública que, bajo los parámetros de justicia social y desarrollo sostenible, ayude a reactivar la economía, reduzca el paro y haga fluir el crédito. “El propio Banco Mundial reconoce el positivo papel que han jugado los bancos públicos de varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito, compensando parcialmente la reducción del crédito ofrecido por los bancos privados, así como la evidencia del papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis”, ha argumentado Domènech.

La PNL ha sido rechazada con los votos en contra de C’s, PP, PdeCAT y PNV. PSOE y ERC han votado a favor.


Banca Pública /  En Comú Podem /