Redacción •  Catalunya •  13/03/2019

La campanya Banca Armada denunciarà a la junta d’accionistes del BBVA la seva col·laboració amb la indústria armamentista

Míssils, bales, avions de combat, electrònica militar o armes nuclears es fabriquen gràcies al finançament d’aquest banc.

La campanya Banca Armada denunciarà a la junta d’accionistes del BBVA la seva col·laboració amb la indústria armamentista

Aquest divendres 15 de març tres activistes de la Campanya Banca Armada participaran a la junta d’accionistes del BBVA que se celebrarà a Bilbao. El BBVA és el banc estatal que encapçala, un any més, el rànquing d’inversions a la indústria armamentista i contribueix al manteniment de les armes nuclears finançant deu empreses d’aquest sector en concret.

En els darrers anys, a banda de la producció d’armament nuclear, el BBVA ha finançat empreses que fabriquen míssils, explosius, armes lleugeres, bales, helicòpters militars, avions de combat i electrònica militar, entre d’altres. Empreses que exporten armes a l’Orient Mitjà i al Nord d’Àfrica, contribueixen a escalar la violència dels conflictes armats d’aquests territoris i al fet que moltes persones hagin de fugir de la guerra cap a Europa. Alhora, venen equips de seguretat i de control de fronteres per evitar l’entrada d’aquestes persones que busquen asil als territoris de la UE.

Durant les properes setmanes, la campanya també participarà a les juntes generals de Bankia, Banc Sabadell, Caixabank i Banco Santander, gràcies als vots que accionistes d’arreu de l’estat han delegat per denunciar les males pràctiques d’aquestes empreses en relació al negoci de la guerra.

Sobre la Campanya Banca Armada:

La campanya Banca Armada està formada actualment per set organitzacions -Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM Catalunya, Justícia i Pau, ODG, Col·lectiu Rets, AA-MOC i FETS- que tenen com a objectiu denunciar els vincles dels bancs convencionals amb la indústria de l’armament per sensibilitzar la societat sobre la relació d’aquestes pràctiques financeres amb les tragèdies humanes els conflictes internacionals.


La campaña Banca Armada denunciará en la junta de accionistas del BBVA su colaboración con la industria armamentista

  • Misiles, balas, aviones de combate, electrónica militar o armas nucleares se fabrican gracias a la financiación de este banco

Este viernes 15 de marzo tres activistas de la Campaña Banca Armada participarán en la junta de accionistas del BBVA que se celebrará en Bilbao. El BBVA es el banco estatal que encabeza, un año más, el ranking de inversiones a la industria armamentista y contribuye al mantenimiento de las armas nucleares financiando diez empresas de este sector en concreto.

En los últimos años, además de la producción de armamento nuclear, el BBVA ha financiado empresas que fabrican misiles, explosivos, armas ligeras, balas, helicópteros militares, aviones de combate y electrónica militar, entre otros. Empresas que exportan armas a Oriente Medio y al Norte de África, contribuyen a escalar la violencia de los conflictos armados de estos territorios y al hecho que muchas personas tengan que huir de la guerra hacia Europa. A su vez, venden equipos de seguridad y de control de fronteras para evitar la entrada de estas personas que buscan asilo en los territorios de la UE.

Durante las próximas semanas, la campaña también participará en las juntas generales de Bankia, Banc Sabadell, Caixabank y Banco Santander, gracias a los votos que accionistas de todo el estado han delegado para denunciar las malas prácticas de estas empresas en relación al negocio de la guerra.

Sobre la campaña Banca Armada:

La campaña Banca Armada está formada actualmente por siete organizaciones -Centro Delàs de Estudios por la Paz, SETEM Cataluña, Justicia y Paz, ODG, Col·lectiu Rets, AA-MOC y FETS- que tienen como objetivo denunciar los vínculos de los bancos convencionales con la industria del armamento para sensibilizar la sociedad sobre la relación de estas prácticas financieras con las tragedias humanas los conflictos internacionales.


bancos /  BBVA /  campaña Banca Armada /