Redacció •  Catalunya •  07/04/2017

La Campanya Banca Armada a la Junta d’accionistes de CaixaBank i Banco Santander 2017

Membres de la Campanya Banca Armada denuncien el finançament a la indústria d'armament a la junta anual d’accionistes de CaixaBank el dijous 6 d'abril i a la junta de Banco Santander el divendres 7 d'abril.

La Campanya Banca Armada a la Junta d’accionistes de CaixaBank i Banco Santander 2017

Com cada any, representants de la Campanya Banca Armada –integrada actualment pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM Catalunya, Justícia i Pau, ODG, Col·lectiu Rets, AA-MOC i FETS– estan participant a les juntes d’accionistes d’algunes de les entitats bancàries més implicades en el finançament de les empreses d’armament: BBVA, Banco Santander, Caixabank i Banc Sabadell –i aquest any, per primera vegada, participant a la junta de Bankia–.

L’objectiu d’aquesta acció és explicar davant dels accionistes i els mitjans de comunicació els lligams d’aquestes entitats amb la indústria d’armament per tal de sensibilitzar a la societat de la controvèrsia ètica que impliquen les seves polítiques.

Participació de la Campanya Banca Armada a la junta anual de CaixaBank

CaixaBank és el cinquè banc espanyol que més contribueix al finançament de la indústria militar, amb 87.525.635,6 euros invertits durant el període 2011-2016.

En forma de crèdits, CaixaBank ha invertit 79.587.619,43 euros, a través de les creditores Maxam i Sener. Maxam, que fabricava mines antipersona i bombes de dispersió fins que es van prohibir, actualment encara produeix tot tipus d’explosius militars a través de la seva filial Expal, com ara morters, granades subaquàtiques o bombes lapa. Hi ha indicis que apunten que la seva filial a Turquia podria haver comercialitzat explosius amb Estat Islàmic. D’altra banda, Sener és l’empresalíder desenvolupadora de sistemes de míssils a Espanya gràcies als quals és possible el llançament i utilització de míssils com John Strike Missile.

En forma de bons i pagarés, CaixaBank ha contribuït amb 7.938.016,16 euros amb Indra i Oesia. Indra subministra el guiat de míssils que disparen aquests armaments així com desenvolupa sistemes de guerra electrònica. També és una de les principals adjudicatàries del concurs públic destinat a construir i mantenir les tanques de Ceuta i Melilla iha participat, juntament amb les anteriors marques mencionades, enimportants transaccions d’armament a països en conflicte.

Dijous, després de la intervenció, es penjarà a la web de Banca Armada el comunicat que es llegirà, i s’informarà de l’evolució de l’actuació a través de les xarxes socials dels membres de la Campanya amb el hashtag #NoalaBancaArmada.

Intervenció de la Campanya Banca Armada en la junta d’accionistes de Banco Santander

Banco Santander és actualment el segon banc espanyol que més contribueix al finançament de la indústria militar, amb 1.518.304.347,55 d’euros invertits durant el període 2011-2016. Juntament amb el BBVA, l’entitat lidera el rànquing de la Banca Armada espanyola.

En forma de crèdits, el Banco Santander ha invertit 1.287.172.840,76 euros en empreses d’armament tant a nivell nacional com internacional. Les empreses creditores més destacades a nivell nacional són Maxam, Navantia i Oesia, tot i que la llista s’estén. Navantia és per la seva banda laprincipal fabricant espanyola de bucs de guerra i actualment està en procés de tancar un contracte multimilionari amb l’Aràbia Saudita de cinc corbetes, les quals serien presumptament utilitzades a la guerra del Iemen.

A nivell internacional, trobem a algunes de les empreses armamentistes més preponderants a nivell mundial, amb marques com Airbus Group – especialitzada en la fabricació dels circuits dels míssils Trident, avions de combat, aeronaus, helicòpters i míssils militars-, Boeing -segona major fabricant d’avions de combat i equips aeroespacials del món-, Finmeccanica -que fabrica avions de transport tàctic, avions de combat, vehicles aeris no tripulats per aplicacions militars, i míssils nuclears, entre d’altres-, General Dynamics -fabricant de blindats, camions, canons, bombes i submarins nuclears, entre d’altres- o Honeywell International – especialitzada en unitats aeroespacials i sistemes de control, automoció i transport, entre d’altres-. General Dynamics i Honeywell International també participen en la fabricació i manteniment d’armes nuclears.

En forma de bons i pagarés, el Banco Santander ha contribuït amb 213.786.180,73 euros a la indústria militar a les empreses internacionals mencionades anteriorment, entre d’altres. A nivell nacional, la màxima beneficiària ha estat Indra, que alhora és l’única beneficiària espanyola de Banco Santander en les seves inversions accionarials, rebent més de 17.345.326,06 euros durant el període 2011-2016.

Divendres, després de la intervenció, es publicarà a la web de Banca Armada el comunicat que es llegirà, i s’informarà de l’evolució de l’actuació a través de les xarxes socials dels membres de la Campanya amb el hashtag #NoalaBancaArmada.

Visibilitzant aquestes controvertides inversions de totes dues entitats bancàries amb empreses de la indústria militar, els membres de la Campanya Banca Armada han posat de manifest davant els directius, accionistes i mitjans de comunicació que les polítiques de finançament de CaixaBank i Banco Santander encara disten de regir-se per l’ètica.

Per a més informació, consultar l’informe del Centre Delàs “Los bancos que invierten en armas”.

INFOGRAFIA CaixaBank OK bis

 

Versión en castellano:

Miembros de la Campaña Banca Armada denuncian la financiación a la industria de armamento en la junta anual de accionistas de CaixaBank el jueves 6 de abril y en la junta de Banco Santander el viernes 5 de abril

Como cada año, representantes de la Campaña Banca Armada –integrada actualmente por el Centro Delàs de Estudios por la Paz, SETEM Cataluña, Justícia i Pau, ODG, Col·lectivo RETS, AA-MOC y FETS– están participando en las juntas de accionistas de algunas de las entidades bancarias más implicadas en la financiación de las empresas de armamento: BBVA, Banco Santander, Caixabank y Banco Sabadell –y este año, por primera vez, participando en la junta de Bankia–.

El objetivo de esta acción es explicar ante los accionistas y los medios los vínculos de estas entidades con la industria de armamento para sensibilizar a la sociedad de la controversia ética que implican sus políticas.

Participación de la Campaña Banca Armada en la junta de anual de CaixaBank

CaixaBank es el quinto banco español que más contribuye a la financiación de la industria militar, con 87.525.635,6 euros invertidos durante el periodo 2011-2016.

En forma de créditos, CaixaBank ha invertido 79.587.619,43 euros, a través de las acreedoras Maxam y Sener. Maxam, que fabricaba minas antipersona y bombas de dispersión hasta que se prohibieron, actualmente todavía produce todo tipo de explosivos militares a través de su filial Expal, como por ejemplo morteros, granadas subacuáticas o bombas lapa. Hay indicios que apuntan que su filial en Turquía podría haber comercializado explosivos con Estado Islámico. Por otro lado, Sener es la empresa líder desarrolladora de sistemas de misiles en España gracias a los cuales es posible el lanzamiento y utilización de misiles como John Strike Missile.

En forma de bonos y pagarés, CaixaBank ha contribuido con 7.938.016,16 euros con Indra y Oesia. Indra suministra el guiado de misiles que disparan estos armamentos así como desarrolla sistemas de guerra electrónica. También es una de las principales adjudicatarias del concurso público destinado a construir y mantener las vallas de Ceuta y Melilla y ha participado, junto con las anteriores marcas mencionadas, en importantes transacciones de armamento a países en conflicto.

El jueves, después de la intervención, se colgará en la web de Banca Armada el comunicado que se leerá, y se informará de la evolución de la actuación a través de las redes sociales de los miembros de la Campaña con el hashtag #NoalaBancaArmada.

Intervención de la Campaña Banca Armada en la junta de accionistas de Banco Santander

Banco Santander es actualmente el segundo banco español que más contribuye a la financiación de la industria militar, con 1.518.304.347,55 de euros invertidos durante el periodo 2011-2016. Junto con el BBVA, la entidad lidera el ranking de la Banca Armada española.

En forma de créditos, el Banco Santander ha invertido 1.287.172.840,76 euros en empresas de armamento tanto a nivel nacional como internacional. Las empresas acreedoras más destacadas a nivel nacional son Maxam, Navantia y Oesia, a pesar de que la lista se extiende. Navantia es por su parte la principal fabricante española de buques de guerra y actualmente está en proceso de cerrar un contrato multimillonario con Arabia Saudí de cinco corbetas, las cuales serían presuntamente utilizadas a la guerra del Yemen.

A nivel internacional, encontramos en algunas de las empresas armamentistas más preponderantes a nivel mundial, con marcas como Airbus Group – especializada en la fabricación de los circuitos de los misiles Trident, aviones de combate, aeronaves, helicópteros y misiles militares-, Boeing -segunda mayor fabricante de aviones de combate y equipos aeroespaciales del mundo-, Finmeccanica -que fabrica aviones de transporte táctico, aviones de combate, vehículos aéreos no tripulados para aplicaciones militares, y misiles nucleares, entre otros-, General Dynamics -fabricante de blindados, camiones, cañones, bombas y submarinos nucleares, entre otros- o Honeywell International – especializada en unidades aeroespaciales y sistemas de control, automoción y transporte, entre otros-. General Dynamics y Honeywell International también participan en la fabricación y mantenimiento de armas nucleares.

En forma de bonos y pagarés, el Banco Santander ha contribuido con 213.786.180,73 euros a la industria militar a las empresas internacionales mencionadas anteriormente, entre otros. A nivel nacional, la máxima beneficiaria ha sido Indra, que a la vez es la única beneficiaria española de Banco Santander en sus inversiones accionariales, recibiendo más de 17.345.326,06 euros durante el periodo 2011-2016.

El viernes, después de la intervención, se publicará en la web de Banca Armada el comunicado que se leerá, y se informará de la evolución de la actuación a través de las redes sociales de los miembros de la Campaña con el hashtag #NoalaBancaArmada.

Visibilizando estas controvertidas inversiones de las dos entidades bancarias con empresas de la industria militar, los miembros de la Campaña Banca Armada han puesto de manifiesto ante los directivos, accionistas y medios de comunicación que las políticas de financiación de CaixaBank y Banco Santander todavía distan de regirse por la ética.

Para más información, consultar el informe del Centro Delàs “Los bancos que invierten en armas”.


Banco Santander /  CaixaBank /