Redacción •  Actualidad •  18/02/2020

CGT llama a participar en la concentración de los Bomberos Forestales en lucha

  • Concentración de bomberos forestales de martes 18 de Febrero a las 10h en la Plaza Nápoles y Sicilia (Valencia).
  • Comunicado del servicio de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana.
CGT llama a participar en la concentración de los Bomberos Forestales en lucha

La Confederación General del Trabajo secunda la convocatoria que lanza el Comité de empresa de SGISE (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias). El martes 18 de Febrero, a las 10 de la mañana, los bomberos forestales se concentrarán en la Plaza Nápoles y Sicilia para exigir que se cumplan los acuerdos pactados.

Estos acuerdos incluyen la reconversión de los contratos en fraude de ley ante la pasividad de la Consellera de Justicia, el fin de la discriminación salarial dentro del mismo colectivo, que comience a cumplirse el acuerdo de implantación de la segunda actividad y se publique el convenio colectivo de bomberos forestales.

Con esta convocatoria los bomberos forestales prosiguen con su lucha por dignificar su trabajo.

CGT crida a participar en la concentració dels Bombers Forestals en lluita

La Confederació General del Treball secunda la convocatòria que llança el Comité d’empresa de SGISE (Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències). El dimarts 18 de Febrer, a les 10 del matí, els bombers forestals es concentraran en la Plaça Nàpols i Sicília per a exigir que es complisquen els acords pactats.

Aquests acords inclouen la reconversió dels contractes en frau de llei davant la passivitat de la Consellera de Justícia, la fi de la discriminació salarial dins del mateix col·lectiu, que comence a complir-se l’acord d’implantació de la segona activitat i es publique el conveni col·lectiu de bombers forestals.

Amb aquesta convocatòria els bombers forestals prossegueixen amb la seua lluita per dignificar el seu treball.

COMUNICAT SERVEI DE BOMBERS FORESTALS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Després de més de dos anys de negociació entre l’empresa Tragsa (de la qual formàvem part en el passat) Sindicats i Generalitat, es va arribar a un acord d’adequació salarial i segona activitat el febrer de 2018 per l’assumpció efectiva de noves funcions. Reflectides en el nou Reglament del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana.

L’octubre de 2018 s’aconsegueix un acord sobre diversos punts, posant fi a una vaga que va mantenir el col·lectiu durant quasi dos mesos. L’1 d’abril del 2019 se subroga a tot el personal de Tragsa a la nova empresa valenciana SGISE (Societat Valenciana de Gestió Integral de les Emergències) creada després de la signatura d’una proposta d’acord entre l’anterior executiu i els representants dels treballadors, i on en un apartat i en el seu tenor literal diu:

«Sent voluntat de l’actual executiu complir amb aqueixos compromisos adquirits, i especialment amb els relatius a l’adequació salarial amb caràcter retroactiu, i per tant la totalitat de les reivindicacions dels treballadors i treballadores»

Avui dia ens trobem sense el compliment de la major part d’aquests acords de dignificació laboral, que versen en els següents punts:

  1. Més de la meitat dels treballadors del servei estan contractats en frau de llei, precaris i sense estabilitat laboral. La Generalitat i la SGISE es van comprometre a regular i convertir TOTS aquests contractes, encara no s’ha reconvertit ni un sol contracte.

  2. Adequació salarial. Si bé es va fer efectiva amb els BBFF terrestres, encara no s’ha dut a terme amb els BBFF helitransportats, la qual cosa comporta una discriminació salarial clara. Des de la Conselleria de Justícia i Interior se’ls ha negat el reconeixement d’aquesta equiparació salarial que els correspon després de l’aprovació del Reglament de BBFF.

  3. A conseqüència del canvi d’empresa es va negociar durant 2019 l‘I Conveni Col·lectiu de BBFF, arribant a un acord per part de la SGISE i els treballadors. Des de la Direcció General del Sector Públic s’ha estat bloquejant la negociació de l’I Conveni durant tot l’any 2019, la qual cosa també ha impedit l’aplicació dels acords aconseguits per a la subrogació dels treballadors a la SGISE.

  4. Sense segona activitat, malgrat estar aprovada des de febrer de 2018. No comptem amb coeficients reductors, per la qual cosa treballem en primera línia de foc fins als seixanta-set anys. I encara no tenim reconeguts els treballs perillosos, penosos i tòxics, ni tampoc les malalties professionals relacionades amb el nostre treball, reconegut com d’alt risc.

Davant l’incompliment dels acords, el servei de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana, comunica que manté les mobilitzacions i seguirà amb el calendari acordat, amb la convocatòria de concentració demà dia 18 a les 10:00 h en la plaça Sicília i Nàpols a València.


bomberos forestales /  incendios /